Print 
01У Историјском архиву Београда започет је рад на успостављању Dspace дигиталног репозиторијума који ће убудуће, када буде садржајно допуњен, омогућити глобални приступ постављеним садржајима корисницима у Архиву али и преко веба.03

На тај начин наш архив се придружио заједници од преко 1.800 организација у свету које у свом радном окружењу користе Dspace бесплатан open source софтвер намењен чувању, индексирању и претраживању дигиталних облика свих типова докумената.
 
За ту намену набављен је MOBY – дигитални репозиторијум – нове генерације у сарадњи са фирмом Беосинг која је урадила и локализацију на српски језик.