zgradaДанашња зграда Историјског архива Београда (даље Архив), свечано је отворена 15. октобра 1973. године. Била је то прва наменски грађена зграда за потребе једног архива након Другог светског рата у Србији. Са својим климатизованим депоима, стручним радионицама – фото-лабораторијом, књиговез­ницом, конзерваторско-препараторском радионицом, читаоницом и писарницом – спадала је у ред најмодернијих у Европи.

Када је Извршни одбор Народног одбора града Београда донео одлуку о оснивању Градске архиве 1945. године, Архив се налазио у oквиру Библиотеке и Музеја Београда. Како су потребе за запосленима и простором за смештај грађе расле, 1954. године, премешта се у зграду бивше Класне лутрије, на углу Васине и Змај Јовине улице.

Зграда у Васиној улици није у потпуности задовољавала потребе, имала је само 1.000 m2 и у њој је се могло сместити свега 3.500–4.000 дужних метара архивске грађе, а број прикупљених фондова већ је достигао 185. Иако су у објекту извршене извесне адаптације и прилагођавања потребама, просторије су биле изложене прашини и уличним гасовима, а неке су местимично биле и влажне. Научни радници, истраживачи и корисници архивске грађе ради­ли су у истим просторијама са службеницима Архива, а за техничке радионице није било места.

Са израдом елабората будуће нове зграде, која би у потпуности задовољавала растуће потребе једне савремене институције архивског типа, кренуло се још 1963, али је Скупштина града одлуку о њеној изградњи донела тек 1967. године. У том тренутку, Архив је имао 387 фондова и збирки, у дужини од 3.764 метара и у њему је радило 37 запослених. Сагласност свих одговорних органа власти добијена је 1970. године, а наредне године започета је изградња новог објекта.

Главни пројекат, рад архитекте Милана Јерковића, усвојила је Скупштина града Београда, а инвеститори су били Градски комитет Централног комитета Србије за Београд, Скупштина града Београда и Градско стамбено предузеће. Извођач радова био је Грађевински комбинат „Трудбеник”, а набавку комплетне опреме за нову зграду спровела је Творница металног намештаја „Јадран” из Загреба и њен Биро за пројектовање и опремање.

otvaranjeДирекција за изградњу Новог Београда обезбедила је грађевинско земљиште у Улици Палмира Тољатија 1. Објекат је подигнут на терену од око 7.200 m2, са корисном површином од око 4.500 m2, од чега су депои за смештај архивске грађе у посебно одвојеном делу објекта, на два спрата, укупне површине од 2.600 m2. Вредност новоизграђе­ног објекта износила је 20.000.000 нових динара.

Скупштина града Београда и Београдска заједница културе, које су донеле одлуку о изградњи, уплатиле су средства опремање Архива у износу од 6.000.000 нових динара. За набавку металних регала издвојено је око 1.600.000 динара и израђени су у београдском предузећу „Радулашка”.

Нова зграда Историјског архива Београда обликована је у духу Корбизијеових начела. Грађена је у периоду од 1969. до 1972. године, а употребну дозволу добила је 16. јануара 1973. године, након чега је уследила плански осмишљена сеоба архивске грађе и инвентара. У тој сеоби учествовало је целокупно особље Архива и била је тако добро организована да је цео посао обављен за само месец дана.

Нови објекат Архива свечано је отворио 15. октобра 1973. године Живорад Ковачевић, потпредседник Скупштине града Београда, уз присуство великог броја званица.

Том приликом, директор Гојко Лађевић одржао је конференцију за штампу, у просторијама Архива отворена је изложба 28 година Историјског архива Београда, и припремљен је специјални додатак Политике под насловом Београд кроз векове.

Нова изграда Архива имала је шест пута више места за смештај грађе него у Васиној улици. Депои су смештени на првом и другом спрату, сваки површине 1.200 m2. Постављене су металне полице које су одговарале свим архивистичким правилима, на које се могло похранити око петнаест километара архивске грађе. Микроклиматски услови су, такође, задовољавали тадашње захтевне архивистичке стандарде.

У саставу депоа налазиле су се и четири посебне просторије за чување изузетно значајних фондова, а у специјално изграђеном бункеру, са посебним металним ормарима, предвиђено је да се чувају микрофилмови.

radioniceЗаштити архивске грађе приликом пројектовања биле су намењене и стручне радионице – препараторско-конзерваторска, књиговезачка и фото-лабораторија – које су биле опремљене најсавременијом техничком опремом и апаратима за рад.

Корисницима је стајала на располагању читаоница са библиотеком, информативна картотека, микрочитачи и други технички апарати. Грађа из депоа допремала се помоћу уграђеног теретног лифта. Посебна сала за предавања била је опремљена најсавременијом техничком опремом, попут епидијаскопа, дијапројектора и тонског кинопројектора.

Уласком у ХХI век објекат Архива изискивао је промене како би се прилагодио новим савременим захтевима и тенденцијама, тако да од 2002. године започињу опсежније реконструкције појединих просторија у згради. Преуређен је простор за гаражу и извршена је реконструкција атријума. У холу је урађена стаклом затворена библиотека површине 103 m2, у коју је смештено 9.838 књига легатора.

Једна од првих великих инвестиција у овом периоду било је и уређење простора за потребе модерне Галерије Архива 2003. године. Савременим решењем арх. Бојане Ђуровић добијено је 240 m2 мултинаменског простора, са одвојеним улазом, излогом, гардеробом и тоалетом, како за потребе галеријског простора, тако и за одржавање стручних радионица и скупова.

Општина Нови Београд 1985. године доделила је Архиву на трајно чување скулптуру Перун аутора Матије Вуковића, која се данас налази испред Галерије ИАБ. У исто време, канцеларија најближа Галерији преуређена је у Спомен-собу, као још једну врсту изложбеног простора, за смештај Легата Константина Коче Поповића и Лепосаве Лепе Перовић.

Највећи инвестициони пројекат у култури Београда за 2019. годину била је реконструкција депоа Архива. Инвеститор је био Град Београд - Секретаријат за инвестиције, а радове је извела компанија ЕЛКОМС. Уведен је савремени систем за климатизацију, коjи обезбеђује константну температуру и влажност ваздуха у депоима. Постављена је нова лед расвета и уведен стабилни систем заштите од пожара са сигурносним вратима. На тај начин испуњени су неопходни микроклиматски, хемијско-биолошки и физички услови за безбедно чување вредне архивске грађе, која је потпуно заштићена од штетних утицаја. Овом реконструкцијом Историјски архив Београда сврстао се у ред најсавременијих архива у овом делу Европе.

klima komoraГрад Београд најавио је нова улагања у Историјски архив Београда – доградњу новог објекта на плацу који је требало да буде блоковска гаража. Тим проширењем омогућио би се даљи пријем и смештај нове архивске грађе, будући да су тренутни капацитети смештајног простора у потпуности попуњени.

Историјски архив Београда је данас институција јасно мапирана на културној сцени Београда, са препознатљивим индивидуалним обележјем. На површини од 5.348 m2, где депои заузимају површину од 2.400 m2, читаоница 120 m2, радионице 480 m2, галерија 240 m2, канцеларије и радионице 2.108 m2, данас се чува 2.882 фонда и збирке из домена управе и јавне службе, правосуђа, просвете, културе, привреде и банкарства, друштвено-политичких организација, вер­ских установа, као и породичних и личних фондова, збирки и легата, у количини од око 14 километара архивске грађе која представља драгоцени извор за проучавање историје Београда.

(Извор: Група аутора, Историјски архив Београда 1945-2020. Београд, 2021.)

 
 

 

 

Билатерална сарадња Историјског архива Београда и Историјског архива у Цељу

Билатерална сарадња Историјског архива Београда и Историјског архива у Цељу

У оквиру вишегодишње успешне билатералне сарадње Историјског архива Цеље и Историјског архива Београда, директор  Историјског архива Београда мр Драган Гачић се налази у стручној посети...

Посета директора Војног архива Историјском архиву Београда

Посета директора Војног архива Историјском архиву Београда

Директор Војног архива пуковник Петар Ивановић, у пратњи своје сараднице др Маријане Мраовић, посетио је 2. априла 2024. Историјски архив Београда.   Овом приликом пуковник...

Ученици ОШ Јован Дучић посетили Архив Београда

Ученици ОШ Јован Дучић посетили Архив Београда

 Ученици VI разреда ОШ "Јован Дучић" у пратњи своје наставнице историје и одељенског старешине  Весне Костић су у четвртак 14. марта 2024. посетили Историјски архив...

Одржани курсеви из области дигитализације у организацији Факултета драмских уметности

Одржани курсеви из области дигитализације у организацији Факултета драмских уметности

У организацији Факултета драмских уметности (ФДУ) и под покровитељством Министарства културе Републике Србије, током 2023/24 године организована су два вишемесечна бесплатна курса из области дигитализације...

Састанак запослених на пословима заштите архивске грађе ван архива у Архиву Војводине

Састанак запослених на пословима заштите архивске грађе ван архива у Архиву Војводине

У Архиву Војводине је 19. фебруара 2024. године одржан састанак запослених на пословима заштите архивске грађе и документарног материјала ван архива у архивима у Аутономној...

Дечја Нова година у Архиву Београда

Дечја Нова година у Архиву Београда

У галеријском простору Историјског архива Београда у петак 22. децембра 2023. одржана је новогодишња представа за децу под називом "Рудолфова пустоловина" у извођењу позориштанца Чичак....

Одржана радионица под називом Београд на размеђу пракси европске националне документације у XX веку

Одржана радионица под називом Београд на размеђу пракси европске националне документације у XX веку

Историјски архив Београда је 7. и 8. децембра 2023. угостио међународни тим истраживача, учесника пројекта ''Историја личне документације у европским нацијама: држављанство, националност и миграције''....

Одржан међународни скуп под називом Логор на Сајмишту 1941-1944.

Одржан међународни скуп под називом Логор на Сајмишту 1941-1944.

У организацији Меморијалног центра „Старо сајмиште“ од 4. до 6. децембра 2023.  у Народној библиотеци Србије одржан је међународни скуп под називом „Логор на Сајмишту...

Одржан свечани пријем за полазнике Универзитетске радне праксе и њихове менторе

Одржан свечани пријем за полазнике Универзитетске радне праксе и њихове менторе

У згради Старог двора 30. новембра 2023.  одржан је свечени пријем за полазнике Универзитетске радне праксе 2023. и њихове менторе.   Програм се реализује од 2010. године...

Објављeно фототипско издањe "Јамe"

Објављeно фототипско издањe "Јамe"

На 80. годишњицу од убиства и 110. годишњицу од рођeња Ивана Горана Ковачића, у Бeограду јe објављeно фототипско издањe "Јамe" са мапом графика Едe Муртића...

У Институту Сервантес у Београду одржана радионица ручног повеза књига

У Институту Сервантес у Београду одржана радионица ручног повеза књига

У среду и четвртак 18. и 19. oктобра 2023, у просторијама библиотеке Института Сервантес у Београду одржана је радионица ручног повеза књига  у сарадњи Института...

Одржано VII Међународно архивистичко саветовање под слоганом Архиви инспиришу

Одржано VII Међународно архивистичко саветовање под слоганом Архиви инспиришу

  VII Међународно архивистичко саветовање  названо „Архиви инспиришу“, у организацији Архивистичког друштва Србије и домаћина Историјског архива Топлице, Прокупље, одржано је у Куршумлијској Бањи од...

У Дому омладине Београда постављена изложба ''Пруга снова“

У Дому омладине Београда постављена изложба ''Пруга снова“

 У сарадњи Удружења учесника ОРА Београд – Бар, Медија центра “Железница Србије” и Историјског архива Београда у Дому омладине Београда је постављена изложба ''Пруга снова“,...

Представници Архива Београда учесници радионице At the source под називом Слављење јеврејског наслеђа у Србији

Представници Архива Београда учесници радионице At the source под називом Слављење јеврејског наслеђа у Србији

У Народној библиотеци Србије, у просторијама Центра словенских култура, 7. септембра 2023. одржана је међународна радионица под називом "Прослављање јеврејског наслеђа у Србији".   Радионица...

Снежана Лазић и Јелена Митровић Коцев добитнице награде "Александар Дероко"

Снежана Лазић и Јелена Митровић Коцев добитнице награде "Александар Дероко"

Снежена Лазић и Јелена Митровић Коцев, архивске саветнице Историјског архива Београда добитнице су овогодишње награде "Александар Дероко" за припрему каталога и изложбе под називом „Архитектонска...

Београдска хроника у Историјском архиву Београда

Београдска хроника у Историјском архиву Београда

  Екипа емисије „Београдска хроника“ посетила је Архив Београда 23. августа 2023. Репортерка Радио-телевизије Србије Јелена Баранин и сниматељ Иван Димитријевић снимили су прилог испред...

Нова издања Историјског архива Београда

Нова издања Историјског архива Београда

Из штампе су изашле две нове публикације. Миливоје М: Костић, Београд у успону, је наставак приређивања грађе овог аутора.   Након Успона Београда из 1994....

Објављен међународни зборник радова на енглеском језику Archives in the Digital Environment

Објављен међународни зборник радова на енглеском језику Archives in the Digital Environment

Из штампе је изашао међународни зборник радова на енглеском језику Archives in the Digital Environment: a Thematic Volume (ed. Ž. Vujošević, N. Porčić), у оквиру...

Ученици другог разреда Средње туристичке школе у радној посети Историјском архиву Београда

Ученици другог разреда Средње туристичке школе у радној посети Историјском архиву Београда

Ученици два друга разреда Средње туристичке школе са Новог Београда, смер туристичко-хотелијерски техничар, предвођени наставницом Маријаном Тимотијевић, посетили су Историјски архив Београда 12. и 14....

Посета ученика Графичко-медијске школе - Школе креативне идустрије у Београду

Посета ученика Графичко-медијске школе  - Школе креативне идустрије у Београду

Ученици четврте године Графичко медијске школе, смер Техничар за обликовање графичких производа, са својом професорком Маријаном Тимотијевић, посетили су 16. маја 2023 . године Историјски...

Додељено признање сећање на Хилду Дајч

Додељено признање сећање на Хилду Дајч

  Додела признања Сећање на Хилду Дајч одржана је у недељу 7. маја 2023. године у 14.00 часова у свечаној сали Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић”...

Емисија "Срцем кроз равницу" у Историјском архиву Београда

Емисија "Срцем кроз равницу" у Историјском архиву Београда

Екипа емисије “Срцем кроз равницу” је у среду 3. маја 2023, у склопу припреме епизоде посвећене општини Нови Београд, снимила прилог о Историјском архиву Београда...

Отворена изложба „Архиви Србије“ у просторијама Међуопштинског историјског архива Чачак

Отворена изложба  „Архиви Србије“ у просторијама Међуопштинског историјског архива Чачак

У Чачку, Националној престоници културе,  у просторијама Међуопштинског историјског архива Чачак, 22. априла 2023. године, отворена је изложба  „Архиви Србије“.   Повод за настанак ове...

IN MEMORIAM: Гордана Димитријевић (1963–2023)

IN MEMORIAM: Гордана Димитријевић (1963–2023)

Са великом тугом и болом 6. aприла 2023. опростили смо се од наше драге колегинице Гордане Димитријевић, дугогодишње секретарице директора.   Гордана Димитријевић рођена је...

БГ ПРАКСА - прилика за студенте Универзитета у Београду

БГ ПРАКСА - прилика за студенте Универзитета у Београду

Универзитет у Београду и Град Београд позивају студенте завршних година основних и мастер студија да постану део 12. генерације полазника програма универзитетске радне праксе БГ...

Министар просвете Бранко Ружић посетио Историјски архив Београда

Министар просвете Бранко Ружић посетио Историјски архив Београда

Министар просвете Бранко Ружић, у присуству својих сарадника Милоша Благојевића, помоћника министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Милана Пашића, помоћника министра за...

Преузмите уводну студију публикације Логор Бањица / Логораши 1941-44 на енглеском језику

Преузмите уводну студију публикације Логор Бањица / Логораши 1941-44  на енглеском језику

  Поводом обележавања 27 јануара -  Међународног дана сећања на жртве Холокауста омогућили смо бесплатно преузимање електронске верзије уводне студијe публикације Логор Бањица / Логораши...

Отворена изложба Архитектонска култура међуратног Београда

Отворена изложба Архитектонска култура међуратног Београда

  Изложба "Архитектонска култура међуратног Београда", ауторки Снежане Лазић и Јелене Митровић Коцев, свечано је отворена у среду 21. децембра 2022. године у изложбеној сали...

Одржана конференција под називом Ако нe тада, сада. Мeморијализација Старог Сајмишта

Одржана конференција под називом Ако нe тада, сада. Мeморијализација Старог Сајмишта

У оквиру дводневне конференције „Ако нe тада, сада. Мeморијализација Старог Сајмишта“, која је одржана 14. и 15. децембра 2022. године на Институту на филозофију и...

Одржана друга радионица у 2022. о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

Одржана друга радионица у 2022. о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

У Историјском архиву Београда 24. и 25. новембра 2022. је одржана друга овогодишња радионица о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда. Учесници су били студенти...

Студенти Групе за турски језик, књижевност и културу Филолошког факултета Универзитета у Београду посетили Архив

Студенти Групе за турски језик, књижевност и културу Филолошког факултета Универзитета у Београду посетили Архив

Историјски архив Београда 23. новембра 2022. године посетили су студенти Групе за турски језик, књижевност и културу Филолошког факултета Универзитета у Београду.   Студенти су...

Одржана прва радионица у 2022. о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

Одржана прва радионица у 2022. о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

У Историјском архиву Београда 26. октобра 2022. је одржана прва овогодишња радионица о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда, чији су учесници били ученици седмог...

Обележено 10 година постојања Друштва српских родословаца Пореклo

Обележено 10 година постојања Друштва српских родословаца Пореклo

Друштво српских родословаца “Порекло”  је добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време, у области очувања и неговања културног и историјског наслеђа српског...

Отворена изложба Архитектонско наслеђе Михајла Митровића

Отворена изложба Архитектонско наслеђе Михајла Митровића

У Галерији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, у петак 7. октобра 2022. је отворена изложба „Архитектонско наслеђе Михајла Митровићаˮ, настала поводом сто година...

Одржано међународно архивистичко саветовањe под називом Мокра гора 2022

Одржано међународно архивистичко саветовањe под називом Мокра гора 2022

У организацији Архивистичког друштва Србије, од 5. до 7. октобра, у Дрвенграду одржано је међународно архивско саветовање „Мокра Гора 2022“. Првог дана саветовања уприличена је...

Одржан међународни архивистички скуп под називом "15. суботички архивски дан"

Одржан међународни архивистички скуп под називом "15. суботички архивски дан"

У Великој већници Градске куће у Суботици, у петак 29. септембра 2022. одржан је Mеђународни архивистички скуп под називом "15. суботички архивски дан". Тема конференције...

Yerusha –дигитални каталог европског јеврејског архивског наслеђа

 Yerusha –дигитални каталог европског јеврејског архивског наслеђа

  Од јуна 2022. године јавности је доступна онлајн платформа Yerusha –дигитални каталог европског јеврејског архивског наслеђа похрањеног у архивима, библиотекама и музејима широм Европе....

У Новом Саду одржана радионица „Прекршајни поступак за неизвршавање обавеза стваралаца и ималаца архивске грађе”

У  Новом Саду одржана радионица „Прекршајни поступак за неизвршавање обавеза стваралаца и ималаца архивске грађе”

У среду, 20. јула 2022, у Архиву Војводине је одржана Радионица на тему Прекршајни поступак за неизвршавање обавеза стваралаца и ималаца архивске грађе.   Модератор...

IN MEMORIAM: Јованка Веселиновић (1949–2022)

IN MEMORIAM: Јованка Веселиновић (1949–2022)

Наша драга колегиница Јованка Веселиновић преминула је 30. јуна 2022. године у Београду. Рођена је 15. септембра 1949. године у Чачинцима (Хрватска). Дипломирала је на...

Представници Архивa Београда учествовали у раду конвенције Међународног центра за архивска истраживања (ICARUS)

Представници Архивa Београда учествовали у раду конвенције Међународног центра за архивска истраживања (ICARUS)

У раду конвенције Међународног центра за архивска истраживања (ICARUS) која се одржала у Паризу од 23. до 25. маја 2022. учествовали су и представници Историјскиг...

У холу Историјског архива Нишa отворена изложба „Грбови Београда и београдских општина“

У холу Историјског архива Нишa отворена изложба „Грбови Београда и београдских општина“

У холу Историјског архива Ниша, 19. маја 2022. отворена је изложба Историјског архива Београда  „Грбови Београда и београдских општина“.   На отварању изложбе посетиоцима су...

Aмбасадор Израела Њ.Е. Јахел Вилан посетио Историјски архив Београда

Aмбасадор Израела Њ.Е. Јахел Вилан посетио Историјски архив Београда

Амбасадор Израела Њ.Е. Јахел Вилан, у присуству своје сараднице Лaне Ераковић, саветнице за медије при Амбасади Израела у Београду, посетио је 18. маја 2022. Историјски...

Историјски архив Београда добитник признања „Сећање на Хилду Дајч“ за изузетан допринос култури сећања

Историјски архив  Београда  добитник  признања  „Сећање на Хилду Дајч“ за изузетан допринос култури сећања

  У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, 8 маја 2022. у 14 часова, у присуству и уз обраћање амбасадора Немачке, Њ.Е. Томаса Шиба, амбасадора Израела Њ.Е....

Прилог РТС-а о Јеврејској дигиталној збирци Историјског архива Београда

Прилог РТС-а о Јеврејској дигиталној збирци Историјског архива Београда

Радио телевизија Србије је у просторијама архива снимила прилог о Јеврејској дигиталној збирци Историјског архива Београда.   Ауторка прилога је Биљана Бојковић, а збирку је...

Историјски архив Београда номинован за признање Сећање на Хилду Дајч

Историјски архив Београда номинован за признање Сећање на Хилду Дајч

Историјски архив Београда је један од кандидата за признање за изузетан допринос у култури сећања намењено појединцима, групама, организацијама или институцијама из Републике Србије за 2022....

Архив Београда се и 2022. укључује у програм БГ ПРАКСА

Архив Београда се и 2022. укључује у програм БГ ПРАКСА

Као и неколико претходних година и 2022. Историјски архив Београда се укључио у програм БР ПРАКСА.   Универзитет у Београду и Град Београд позивају студенте...

Одржана обука запослених у Историјском архиву Београда за рад у АРХИС-у

Одржана обука запослених у Историјском архиву Београда за рад у АРХИС-у

Стручна комисија Државног архива Србије jе 1. априла 2022. одржала обуку за рад у Јединственом информационом систему за архиве у Републици Србији - Архис, за...

Посета колега из Историјског архива Нишa

Посета колега из Историјског архива Нишa

Историјски архив Београда су 5. априла 2022. посетиле колеге из Историјског архива Ниша. Драге госте су примили директор Мр Драган Гачић и Јелена Николић, а...

Отворена изложба „Руска емиграција у Београду 1920-1950“

Отворена изложба  „Руска емиграција у Београду 1920-1950“

У Руском центру за науку и културу „Руски дом“ у Београду 1. фебруара 2022. је отворена изложба „РУСКА ЕМИГРАЦИЈА У БЕОГРАДУ од 1920-их до 1950-их“....

Отварање изложбе "Руска емиграција у Београду 1920-1950" у Руском дому

Отварање изложбе "Руска емиграција у Београду 1920-1950" у Руском дому

Нова изложбена поставка Историјског архива Београда  "РУСКА ЕМИГРАЦИЈА У БЕОГРАДУ 1920-1950" ће од 1. фебруара 2022. бити отворена  у Руском центру за науку и културу...

Нови садржаји доступни преко Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

Нови садржаји доступни преко Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

Дигитални репозиторјум Историјског архива Београда је он лајн платформа која од 2019. године најширој публици доступа архивску грађу у дигиталном облику чији се оригинали чувају...

Одржано саветовање стручних лица запослених на заштити архивске грађе ван архива у јавним архивима Србије

Одржано саветовање  стручних лица запослених на заштити архивске грађе ван архива у јавним архивима Србије

На иницијативу Радне групе за заштиту архивске грађе ван архива при Архивистичком друштву Србије, Архивистичко друштво Србије и Историјски архив у Смедереву организовали су Саветовање...

Изложба Петар I Карађорђевић (1844–1921) - 100 година од смрти краља, у холу Архива Београда

Изложба Петар I Карађорђевић (1844–1921) - 100 година од смрти краља, у холу Архива Београда

Августа 2021. навршило се 100 година од смрти краља Петра Карађорђевића. Тим поводом Историјски архив Београда приредио је у улазном холу пригодну изложбену поставку и...

Студенти са Катедре за оријенталистику Филолошког факултета у Београду посетили Архив

Студенти са Катедре за оријенталистику Филолошког факултета у Београду посетили Архив

У петак 17. децембра 2021, студенти са Катедре за оријенталистику Филолошког факултета у Београду, са асистентом др Иреном Колај Ристановић, посетили су Историјски архив Београда...

Изложба "Прогнаници, миграциони токови и солидарност" отворена у Норвешкој

Изложба "Прогнаници, миграциони токови и солидарност" отворена у Норвешкој

У оквиру велике међународне архивске изложбе под називом  ''Прогнаници, миграциони токови и солидарност'', реализовене у склопу пројекта Европска дигитална ризница, међу 47 приказаних докумената из европских...

Одржано међународно архивистичко саветовање „Нови Сад 2021”

Одржано међународно архивистичко саветовање „Нови Сад 2021”

У организацији Архивистичког друштва Србије и Архива Војводине је од 6. до 8. октобра 2021, под покровитељством Министарства културе и информисања, одржано међународно архивистичко саветовање...

Представници Архива Београда учествовали у раду међународног стручног скупа Микроисторије и архивска педагогија

Представници Архива Београда учествовали у раду међународног стручног скупа Микроисторије и архивска педагогија

У Архиву Војводине је у четвртак 23. септембра 2021. године одржан међународни стручни симпозијум под називом  "Микроисторије и архивска педагогија" у организацији Терраформинга и Архива...

Одржана промоција књиге Живот без компромиса за уметност и мир – Јелена Шантић есеји, записи, коментари

Одржана промоција књиге Живот без компромиса за уметност и мир – Јелена Шантић есеји, записи, коментари

U оквиру Битеф фестивала на отвореној сцени на Скверу Мире Траиловић, 17. септембра 2021. године, редстављena je књигa "Живот без компромиса за уметност и мир...

У галeријском простору Канцeларије за младe ГО Зeмун постављeна изложба „Јeврeјски логор Зeмун“

У галeријском простору Канцeларије за младe ГО Зeмун постављeна изложба „Јeврeјски логор Зeмун“

У оквиру обeлeжавања “Дана eвропскe баштинe”,  18. септембра 2021,  у галeријском простору Канцeларије за младe ГО Зeмун јe постављeна изложба „Јeврeјски логор Зeмун“, аутора Нeнада...

Одржана трећа радионица у склопу промоције Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

Одржана трећа радионица у склопу промоције Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда

У холу Историјског архива Београда, 6. августа 2021. одржана је трећа радионица у склопу реализације пројекта под називом Промоција Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда у циљу...

Реализација пројекта Утврђивање физичког стања црквених матичних књига у архивима у Србији

Реализација пројекта Утврђивање физичког стања црквених матичних књига у архивима у Србији

У холу Историјског архива Београда, 1. јуна 2021. одржан је састанак у вези реализације пројекта Утврђивање физичког стања црквених матичних књига у архивима у Србији...

Јеврејска дигитална збирка - нови веб сајт Историјског архива Београда

Јеврејска дигитална збирка - нови веб сајт Историјског архива Београда

Историјски архив Београда је након трогодишњег истраживања и дигитализације архивске грађе похрањене у нашим депоима објавио веб сајт под називом Јеврејска дигитална збирка. Ново онлајн...

Руска државна телевизија у Историјском архиву Београда

Руска државна телевизија у Историјском архиву Београда

У Историјском архиву Београда je 26. и 27. априла 2021. године боравила екипа руске државне телевизије НТВ.   Tом приликом je за потребе снимања документарног...

Документарни филм РТС-а поводом 80 година од протеста 27. марта 1941. године сниман у Историјском архиву Београда

Документарни филм РТС-а поводом 80 година од протеста 27. марта 1941. године сниман у Историјском архиву Београда

Радио-телевизија Србије, поводом 80 година од протеста 27. марта 1941. године, емитовала je документарни филм "Човек који је Хитлеру рекао НЕ - прича о Светолику...

Друга радионица из серије о коришћењу Дигиталног репозиторијума у галерији Историјског архива Београда

Друга радионица из серије о коришћењу Дигиталног репозиторијума у галерији Историјског архива Београда

У петак 26. фебруара 2021. у Историјском архиву Београда одржана је друга радионица о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда чији су учесници студенти Департмана...

Одржана прва радионица у склопу Промоције дигиталног репозиторијума Архива Београда

Одржана прва радионица у склопу Промоције дигиталног репозиторијума Архива Београда

У Галерији Историјског архива Београда, 11. фебруара 2021. одржана је прва радионица о коришћењу Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда а учесници су били полазници Регионалног...

Почиње примена новог Закона о архивској грађи и архивској делатности

Почиње примена новог Закона о архивској грађи и архивској делатности

Народна скупштина Републике Србије је, на предлог и иницијативу Министарства културе и информисања,  24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник...

Директору Архива Драгану Гачићу уручен поклон испред КСС

Директору Архива Драгану Гачићу уручен поклон испред КСС

Поводом дугогодишње аматерске активности у Кошаркашком савезу Србије, а најдуже на месту председника Скупштине КСС, на изборној Скупштини КСС одржаној 14. децембра 2020. на којој...

Преминула Десанка Мијалковић Стамболић легатор Историјског архива Београда

Преминула Десанка Мијалковић Стамболић легатор Историјског архива Београда

Проф. dr. sc. med. Десанка Мијалковић Стамболић (1929 - 2020), лекар, ендокринолог, доктор медицинских наука, професор и легатор Историјског архива Београда преминула је 17. октобра...

Одржано међународно архивистичко саветовање у Нишу

Одржано међународно архивистичко саветовање у Нишу

У организацији Архивистичког друштва Србије, 7. октобра 2020. у Нишу, одржано је међународно архивистичко саветовање под називом "Култура сећања и заборава - Архиви чувари памћења"....

Историјски архив Београда 75 година са Вама

Историјски архив Београда 75 година са Вама

У субору 26. септембра 2020. Историјски архив Београда обележава 75 година од оснивања.   Историјски архив Београда као један од најмодернијих архива у земљи, одиграо...

Директору Архива мр Драгану Гачићу додељена награда "Златни беочуг" за трајни допринос култури града Београда

Директору Архива мр Драгану Гачићу додељена награда "Златни беочуг" за трајни допринос култури града Београда

 У  Народном позоришту у Београду 21. септемпбра 2020. уручена су, по 49. пут, признања „Златни беочуг“ за 2019. годину. Лауреате признања „Златни беочуг“, које је...

Ново издање Историјског архива Београда - Коста Ст. Павловић: ДНЕВНИК 1930–1932.

Ново издање Историјског архива Београда - Коста Ст. Павловић: ДНЕВНИК 1930–1932.

Из штампе је изашло ново издање Историјског архива Београда под називом Коста Ст. Павловић: ДНЕВНИК 1930–1932. које ће бити значајан историјски извор за истраживаче и...

Песничка награда Драинац за 2020. годину додељена Тањи Крагујевић

Песничка награда Драинац за 2020. годину додељена Тањи Крагујевић

  Песникиња Татјана Крагујевић Вујић, легатор Историјског архива Београда,  добитница је песничке награде „Драинац“ за 2020. годину.Једну од најзначајнијих песничких награда код нас Тања Крагујевић добила...

Ускоро нови легат у Историјском архиву Београда

Ускоро нови легат у Историјском архиву Београда

У току јe прeузимањe и попис врeднe архивскe грађe и матeријала за формирањe лeгата архитeктe Михајла Митровића (1922-2018), добитника Октобарске награде града Београда, Салона архитектуре,...

Архив Београда се прикључио порталу Дигитална солидарност

Архив Београда се прикључио порталу Дигитална солидарност

Канцеларија за ИТ и еУправу је покренула портал digitalnasolidarnost.gov.rs  преко кога је могуће приступити свим бесплатним платформама, алатима за учење и рад од куће, бесплатним...

Организација процеса рада у условима ванредног стања

Организација процеса рада у условима ванредног стања

Од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе прописане су инструкције за организацију рада у условима проглашеног ванредног стања у циљу спровођења мера превенције ширења...

Обавештење поводом увођења ванредног стања

Обавештење поводом увођења ванредног стања

Поштовани корисници,   Обавештавамо Вас да се на основу Одлуке о увођењу ванредног стања и наложених Мера од стране оснивача Историјског архива Београда Скупштине града...

Преминуо Ивица Млађеновић легатор Историјског архива Београда

Преминуо Ивица Млађеновић легатор Историјског архива Београда

  Ивица Млађеновић (1937 - 2020), архитекта и теоретичар архитектуре, публициста и легатор Историјског архива Београда преминуо је 12. фебруара 2020. у 83. години.  ...

Делегација Архива Београда боравила у Берлину поводом презентације нових технологија за репарацију оштећене документације

Делегација Архива Београда боравила у Берлину поводом презентације нових технологија за репарацију оштећене документације

  На позив фирме ILC Factory из Прага делегација из Београда коју су чинили господин Милета Радојевић, в. д. директора Управе за сарадњу са црквама...

Историјски Архив Београда одликован Сретењским орденом

Историјски Архив Београда одликован Сретењским орденом

  Поводом 75 година од оснивања  Указом председника Републике Србије Александра Вучића, на Дан државности Републике Србије, Историјски архив Београда, као једина институција чији је...

Отворена нова изложбена поставка Грбови Београда и београдских општина

Отворена нова изложбена поставка Грбови Београда и београдских општина

У Галерији Историјског архива Београда, 24. децембра 2019. отворена је изложбена поставка "Грбови Београда и београдских општина". Изложбу је отворио градоначелник Града Београда проф. др...

Одржана интерактивна радионица Електронски документи и постојећи правилници о канцеларијском пословању

Одржана интерактивна радионица Електронски документи и постојећи правилници о канцеларијском пословању

У Историјском архиву Београда је у четвртак 7. новембра 2019. одржана интерактивна радионица на тему "Електронски документи и постојећи правилници о канцеларијском пословању". Радионица се...

Отворена изложба „Позориште у времену сваком“

Отворена изложба „Позориште у времену сваком“

У Етнографском музеју, 1. новембра 2019. отворена је изложбена поставка „Позориште у времену сваком“.   Изложба је приређена поводом обележавања јубилеја 100 година Удружења драмских...

Међународно архивистичко саветовање у Чачку у организацији АДС

Међународно архивистичко саветовање у Чачку у организацији АДС

У периоду од 9. до 11. октобра 2019. године у Чачку је, у организацији Архивистичког друштва Србије, одржано Међународно архивистичко саветовање. Теме конференције биле су...

Одржана 24. међународна конвенција ICARUS-a у Историјском архиву Београда

Одржана 24. међународна конвенција ICARUS-a у Историјском архиву Београда

Интернационални центар за архивска истраживања ICARUS  је од 23-25 септембра 2019. у Београду, у сарадњи са Универзитетом у Београду и Историјским архивом Београда, организовао 24....

Одржан 12. суботички архивски дан

Одржан 12. суботички архивски дан

У Великој већници Градске куће у Суботици, у петак 20. септембра 2019. одржан је међународни архивистички скуп под називом  "12. суботички архивски дан". Тема конференције...

Посета Горана Весића, заменика градоначелника, Историјском архиву Београда поводом завршетка инвестиционих радова

Посета Горана Весића, заменика градоначелника, Историјском архиву Београда поводом завршетка инвестиционих радова

У уторак 20. августа 2019. Историјски архив Београда је посетио Горан Весић, заменик градоначелника Града Београда. Посети су присуствовали: Иван Карл, секретар Секретаријата за културу,...

Посета Николе Никодијевића, председника Скупштине града Београда, Историјском архиву Београда

Посета Николе Никодијевића, председника Скупштине града Београда, Историјском архиву Београда

У уторак 16. јула 2019. Историјски архив Београда је посетио Никола Никодијевић, председник Скупштине града Београда и приликом посете упознао се са инвестиионим радовима који...

Пројекција документарно-играног филма "Ко ће писати нашу историју?" и панел дебата о употреби архивске грађе, књижевности и графичке новеле у учењу о Холокаусту

Пројекција документарно-играног филма "Ко ће писати нашу историју?" и панел дебата о употреби архивске грађе, књижевности и графичке новеле у учењу о Холокаусту

Мрежа Тераформинг у сарадњи са Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић" и Историјским архивом Београда организовала је у уторак 7. маја 2019. часова у простору Универзитетске библиотеке...