Штампа 
01
Дана 25. фебруара 2015. одржана је конститутивна седница Надзорног одбора Историјскoг архива Београда, а 26. фобруара 2015. одржана је  седница Управног одбора на којој је УО:
 
 
1. Усвојио Извештаје пописних комисија о извршеним пописима ИАБ-а за 2014. годину;
2. Усвојио Финансијски извештај ИАБ-а за 2014. годину;
3. Усвојио Завршни рачун ИАБ-а за 2014. годину;
4. Усвојио Годишњи извештај о раду ИАБ-а за 2014. годину;