CeljeJelenaУ оквиру унапређења сарадње Згодовинског архива Цеља и Историјског архива Београда архивиста Јелена Митровић Коцев боравила је од 9-17.маја 2015. у Архиву Цеља. Том приликом упознала се са радом Архива као и и са архивском грађом коју он поседује и сагледала проблеме са којима се сурећу колеге архивисти у свом редовном раду на архивским пословима.
 
Згодовински архив Цеље надлежан је над 14 административних јединица. Најстарији документи који се чувају у Архиву су из XIII века, а већина се односи на период од XVIII до XX.