01У петак 3. децембра 2015. године у Историјском архиву Београда, одржан је састанак дела информатичара запослених у архивима у Србији у организацији  Архивистичког друштва Србије.
 
Скупу су присуствовали представници Архива Југославије, Историјског архива 02Краљева, Историјског архива Крушевца, Историјског архива Лесковца, Историјског архива Ниша, Историјског архива Суботице, Историјског архива Ужица, Војног архива и Историјског архива Београда.
 На састанку су поред упознавања са текућим стањем  разматрани највећи проблеми са којима се сусрећу данашњи архиви у примени информационих технологија као и могућности за успостављање међуархивске сарадње на том пољу.
 
Након радног дела колеге су обишле и нову изложбену поставку Архива Одликовања из легата Историјског архива Београда.