ww1У оквиру званичне интернет презентације Историјског архив Београда, на новом поддомену (ww1.arhiv-beograda.org) ,  можете погледати  наменски креирану интернет презентацију грађе о Првом светском рату која се налази у нашим фондовима.
 
У овом тематском онлајн водичу предмети су представљeни са аналитичким описом и класификовани према фондовима и збиркама у којима се чувају. Целокупан садржај је дат на српском и енглеском језику.
 
Одређени број докумената доступан је и у виду дигиталних копија што овом Водичу истовремено даје карактер аналитичког инвентара, водича, зборника докумената и изложбе. Претраживање доступног материјала, омогућено је кроз  опцију филтрирања садржаја према три врсте критеријума: припадност архивској целини – фонду, тематском и именском индексу.
 
У посебном одељку налази се Библиографија публикација о Првом светском рату из библиотечког фонда Историјског архива Београда. Међу пропратним секцијама налазе се временска линија, чланци о појединим темама, корисни линкови, итд. Већина презентованих докумената је на српском језику, али су такође заступљена и документа на француском, енглеском, немачком, мађарском и грчком језику.