celjeУ оквиру унапређења сарадње Историјског архива Цеље (Zgodovinski arhiv Celje) и Историјског архива Београда архивист Исидора Стојановић боравила је од 4-11. маја 2016. године у Ариву Цеља.

Том приликом упознала се са радом Архива и архивском грађом коју он чува и разменила искуства о преузимању, сређивању, обради и чувању архивске грађе. Колегама из Цеља представила je нову наменски креирану интернет презентацију Tематски онлајн водич архивске грађе о Првом светском рату која се налази у фондовима и збиркама Историјског архива Београдa.

У истом периоду посетила је и Покрајински архив Марибор (Pokrajinski arhiv Maribor), Архив Републике Словеније (Republika Slovenija, Ministarstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije), Историјски архив на Птују (Zgodovinski Arhiv na Ptuju), где се упознала са њиховим радом.