Штампа 

Међународна научна и архивистичка радионица је одржана у организацији Балканолошког института, 26.09.2012.
Радионицу је је отворио академик Никола Тасић, потпредседник САНУ и директор Балканолошког института САНУ.

sanu2012У првом делу учесници су се упознали са учешћем Балканолошког института САНУ у пројекту ENArC, изградњом европске архивске мреже кроз међународне и националне портале, wеб порталом Monasterium и искуствима Филозофског факултета у Београду. Тема друге сесије била је Дигитализација архивске грађе у Србији: могућности и перспективе у оквиру које су своја искуства представили Сектор за дигитализацију САНУ, Народна библиотека Србије, Историјски архив Београда и Војни архив Србије. Учесници су се упознали и са web порталом Archives Portal Europe од стране међународног центра за архивска истраживања ICARUS.

На скупу су уочени најважнији проблеми дигитализације изворне грађе у Србији и дате основне смернице за даљи рад. Радионицу је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије уз средства Европске комисије.

Све актуелности