Штампа 

subotica skupСкуп је одржан 18.09.2012. у организацији Историјског архива Суботице.

Tемата стручних расправа је била је Aрхиви и регистратуре – заштита архивске грађе у настајању. Представници архива из земаља региона пренели су своја искуства и препоруке кроз 12 предавања.

Једно од излагања  одржала је Олга Килибарда, начелница Одељења за заштиту архивске грађе Историјског архива Београда.

Све актуелности