Celje 2017У оквиру унапређења сарадње Историјског архива Цеље (Zgodovinski arhiv Celje) и Историјског архива Београда архивист Марко Перић боравио је од 8-16. јуна 2016. године у Ариву Цеља.

Том приликом упознао се са радом Архива и архивском грађом коју он чува и разменио искуства о преузимању, сређивању, обради и чувању архивске грађе.

Између осталог колега Перић је имао прилику да присуствује отварању изложби у неколико локалних места у Словенији, а 9. јуна  посетио је и Покрајински архив Марибор (Pokrajinski arhiv Maribor) и изложбу посвећену 70-огодишњици фабрике Јеклотехна.