Slovenci u BGDУ сарадњи са Институтом за новију историју Словеније реализована је онлајн изложба Словенци у Београду, која је слободно доступна преко портала Историје Словеније - Zgodovina Slovenije – Sistory.
 
Презентовани документи приказују историјске, привредне и културне везе словеначког и српског народа. Архивска грађа у количини од 75 оригиналних докумената је груписана хронолошки, у шест тематских целина, а обухвата период од краја XVIII века, када је датиран документ из фонда Земунског магистрата који се односи на помоћ становништву Цеља, па све до краја XX века. Изложба је креирана у оквиру платформе словеначке историографије Sistory, насталој у циљу међународног и интердисцилинарног дијалога.
 
У сврху успешне реализције изложбе и прилагођавања архивског материјала модерној интернет презентацији, сва документа су поново прегледана, допуњена, дигитално обрађена и сигнирана. Презентована тројезично, на словеначком, српском и енглеском језику, у савременом дигиталном окружењу и уз заштиту ауторских права, изложбе указује на богатство архивских фондова Историјског архива Београда.