Radenci 2018 3У периоду од 11. до 13. априла 2018. у Раденцима, Словенија, одржана је међународна конференција под називом Технички и садржајни проблеми класичног и електронског архивирања у организацији Покрајинског архива Марибора.
 
Конференција се бавила свим актуелним темама архивистичке струке као што су:  дигитализација архивске грађе, електронско архивирање, правила за опис архивске грађе у складу са стандардом, претрага дигитализоване архивске грађе и њено ефикасније доступање корисницима, класична архивистичка обрада фондова и колекција,  законски оквири за доступност архивске грађе и сл.
Присутне је у име организатора поздравио Иван Фрас, директор Покрајинског архива Марибора, а на конференцији су излагали предавачи из Словеније, Србије, Хрватске, Мађарске, Немачке, Босне и Херцеговине, Македоније итд.
 
Један од предавача била је и Јелена Николић, шеф Одсека за примену информационих технологија из Историјског архива Београда, са темом Дигитализација картотеке житеља града Београда.