Из штампе су изашле четири нове публикације Историјског архива Београда:  Наталија Аранђеловић, Дневник 1915–1918, Први светски рат – Тематски водич кроз фондове и збирке Историјског архива Београда, Логор Сајмиште – Жртве Јеврејског логора Земун и Весна Лекић Поповић, Библиографија радова о Првом светском рату – библиотечки фонд Историјског архива Београда.