PosetaNikodijevica072019У уторак 16. јула 2019. Историјски архив Београда је посетио Никола Никодијевић, председник Скупштине града Београда и приликом посете упознао се са инвестиионим радовима који се изводе у Архиву Београда, будућим плановима за проширење капацитета Архива који су тренутно у потпуности попуњени као и са процесом дигитализације архивске грађе и њеним доступањем корисницима у онлајн режиму.
 
Наиме, у Историјском архиву Београда у току су инвестициони радови на реконструкцији 2 депоа укупне површине 2.400 м2 у којима је смештена архивска грађа.

Радови обухватају:

- Изградњу стабилног система заштите од пожара
- Уградњу новог система климатизације
- Постављање лед расвете
- Инсталирање новог система грејања у депоима
 
Инвеститор радова је Град Београд, односно Секретаријат за инвестиције, радове изводи компанија ЕЛКОМС, а цена извођења радова је 144.000.000 динара. Радови су започети у фебруару 2019. и биће завршени у складу са планом у августу ове године. По завршету радова испуниће се неопходни микроклиматски, хемијско-биолошки и физички услови за безбедно чување вредне архивске грађе која је похрањена у Архиву Београда и она ће на тај начин бити потпуно заштићена од штетних утицаја. У депоима ће се одржавати оптимална температура, а за осветљење ће се користити најсавременија лед расвета.
 
Посети је присуствовао и др Милета Радојевић, председник управног одбора Историјског архива Београда.
 
Никола Никодијевић је изразио све похвале Архиву за предани рад на заштити и дигитализацији архивске грађе  и изразио подршку за реализацију доградње зграде Архива, чиме би се превазишао проблем са смештајним капацитетима за чување архивске грађе и добиле наменске просторије за рад корисника, поготово од стране оснивача, Града Београда.