Icarus pubИз штампе је изашао међународни зборник радова на енглеском језику Archives in the Digital Environment: a Thematic Volume (ed. Ž. Vujošević, N. Porčić), у оквиру кога је објављен рад о Дигиталном репозиторијуму Историјског архива Београда (Т. Ковчић-С. Мандић-J. Николић).
 
Icarus pub IABЗборник је објављен као издање Филозофског факултета Универзитета у Београду и садржи радове презентоване на конвенцији Међународног центра за архивска истраживања (ICARUS) ''Архиви и архивска истраживања у дигиталном окружењу'' одржаној у Београду септембра 2019. године.
 
Радови унутар зборника су подељени у четири одељка: Институције; Пројекти, примери добре праксе; Платформе и колекције; Дигитално истраживање.