Издавач: Историјски архив Београда 
За издавача: Мр Драган Гачић 
Главни и одговорни уредник: Мр Драган Гачић 
Аутор: Зорица Смиловић 
Стручни консултанти: Мирјана Обрадовић, Слободан Мандић
Фотографије: Бојан Коцев, Зорица Смиловић
Технички сарадник:Бојан Коцев
Лектура и коректура: Мр Наташа Николић
Штампа: Zlamen
Тираж: 500
 
Архив Београда - водич за будуће истраживаче, прво је издање Историјског архива Београда намењено деци основно-школског узраста. Пре свега едукатвног карактера, усклађено са школским градивом, оно има за циљ да млађој популацији приближи улогу и значај архива као установе заштите културног наслеђа.
Први део публикације објашњава појмове културе и културног наслеђа, као и улогу установа култура - музеја, библиотека, завода за заштиту споменика културе и архива. Други сегмент фокусира се на Историјски архив Београда, на његову улогу и значај, трудећи се да прикаже најатрактивније и најзначајније врсте архивске грађе и стави акценат на занимљивости појединих процеса и служби архива. Трећи сегмент говори о едукативној страни архива, о његовој изложбеној и издавачкој делатности али и пројектима дигитализације и базама података.
Публикација на 48 страна обилује фотографијама и илустрацијама које на једноставан и сликовит начин приближавају обрађене теме, почевши од саме локације архива, преко речника непознатих речи, најстаријег архивског документа и књиге, количине и врстама архивске грађе, до начина на који се грађа сређује или чита сигнатура. Основни текст допуњен је на маргинама додатним информацијама, корисним линковима и другим садржајем за све оне који желе да сазнају више. Оне такође садрже и QR кодове, преко којих се преко мобилног телефона лако приступа појединим интернет страницама.
У настојању да теме и поглавља буду што боље разјашњени, како у визуелном, тако и у садржинском смислу, стручни консултанти при реализацији публикације били су Мирјана Обрадовић и Слободан Мандић, а своје смернице и сугестије дали су и др Сања Петровић Тодосијевић, Слободанка Цветковић, Виолета Радовановић, учитељици Основне школе „Карађорђе“, као и архивска деца Ирина, Вукица, Наташа, Милица, Марко и Петар.