Отварање: 14. септембра 2007. године
Аутор изложбе: др Бранка Прпа
Реализација: Светлана Аџић, Олга Латинчић
Визуелизација: Бојана Ђуровић
Графички дизајн: Драгана Лацмановић
Изложбу отворили: Борка Павићевић и Јован Ћирилов

Шта је БИТЕФ? Полицентрични и поликултурни феномен друге половине XX века. Настао је у Београду 1967. године и обухватио огромне културне просторе на свим континентима. Много пре политичке артикулације појма глобализације и уједињене Европе показао да је свет Један и Недељив.
БИТЕФ је јединствени облик дијалога чији садржај одређује комплементарност и антагонизам између идеја, теорија, концепција и погледа на свет. БИТЕФ је заправо доказ да се у Београду, Србији и Југославији из политичког монизма у идеолошки биполарном свету простор слободе освајао културним плурализмом и универзализмом.
Освајање нових слобода је неминовно подстакло и политичка преиспитивања и отворило расправе о свему ономе што се у једном друштву сматрало за непобитно, недискутабилно, недодирљиво. Петрификована структура је почела да се ломи на свему што је избушио универзализам идеја које, по правилу, изазивају катарзично усхићење у односу на профаност и баналност којег егоизам и егоцентризам индивидуе и нације намеће као образац.

Изложба БИТЕФ – Велике награде посвећена је првонаграђеним представама са досадашњих  Фестивала, за које је сачувана архивска грађа. Поставка је обликована као позоришна сцена. На улазу су плакати, у центру је плато са потписима главних актера, а са стране постављени панои са фотографијама представа.

Историјски архив Београда презентацијом докумената везаних за 40-годишњицу БИТЕФ-а жели да подсети јавност и истраживаче на значај Фестивала који је већ постао историја. Или, тачније речено, што је јако ретко у друштвима и државама без континуитета институција, БИТЕФ је историја која још увек траје.