Одлукама Скупштине Републике Србије из 1979. и 1998. године, више фондова, фондовских целина и збирки проглашено је културним добром од изузетног значаја:

(број фонда, назив, време настанка, количина грађе)

[1] УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, 1839-1944, књига 390; кутија 3182; 531 дужни метар (дм)
[2] НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ - БЕОГРАД, 1839-1922, књига 41; фасцикли 6; 1,50 дм.
[3] НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ПОДУНАВСКОГ - СМЕДЕРЕВО, 1890-1900, кутија 1; књига 2;  0,10 дм.
[6] ОПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА, 1839-1944, књига 1889; фасцикли 7140; 468,98 дм.
[10] ЗЕМУНСКИ МАГИСТРАТ, 1751-1934, књига 1353; кутија 2328; 295 дм.
[17] СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА - БЕОГРАД, 1944-, књига 1826; ф. 5363; рег.130; пак.45; 1113 дм.
[28] ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ - БЕОГРАД, 1944-1947, књига 14; кутија 35; 4.20 дм.
[29] НАРОДНИ ОДБОР ОБЛАСТИ БЕОГРАДСКЕ - БЕОГРАД, 1948-1951, књига 82; кутија 109; 10.70 дм.
[221] ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД - БЕОГРАД, 1872-1944, књига 703; кутија 7952;
[224] ТРГОВАЧКИ СУД У БЕОГРАДУ - БЕОГРАД, 1860-1944, књига 718; кутија 409; 103,90 дм.
[353]ОСНОВНА ШКОЛА "БРАЋА РИБАР" У БЕОГРАДУ - БЕОГРАД, , 1919-1952, knjiga 21; 0,40 dm.
[509] ТРГОВИНСКА КОМОРА У БЕОГРАДУ - БЕОГРАД, 1910-1948, књига 265; ф.2057; д.м.173,00.
[865] САВЕЗ КОМУНИСТА СРБИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА СК БЕОГРАДА, ГРАДСКИ КОМИТЕТ - БЕОГРАД, 1944-1972, књига 120; кутија 696; регистратора 11; 81 дм.
[1036] АБАЏИЈСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1843-1911, књига 7; 0,10 дм.
[1037] БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1848-1911, књига 8; кутија 1; 0,06 дм.
[1038] ВОСКАРСКО-ЛЕЦЕДЕРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1856-1911, књига 4; кутија 1; 0,13 д.м.
[1039] ДИМНИЧКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1901-1911, књига 2; кутија 2; 0,18 дм.
[1040] ЗАНАТЛИЈСКИ ЕСНАФ ГРАДА БЕОГРАДА - БЕОГРАД, 1911-1937, књига 27; кутија 3; 1,20 д.м.
[1041] ЗИДАРСКО-ТЕСАЧКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1838-1911, књ.13; кут.5; д.м.0,55.
[1042] КАЧАРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1850-1911, књига 5; свежњева 1; 0,10 дм.
[1044] КОВАЧКО-ПОТКИВАЧКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1852-1911, књига 3; кутија 2; 0,20 дм.
[1045] КРОЈАЧКО-ТЕРЗИЈСКО-ЈОРГАНЏИЈСКИ И ПАМУКЛИЈАСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1826-1911, књига 15; кутија 2; 0,50 дм.
[1046] КОЛАРСКО-СМИТОВСКИ И САРАЧКО-СЕДЛАРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1849-1911, књига 5; фасцикли 5; свежњева 1; 0,10 дм.
[1047] МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1861-1912, књига 1; кутија 1; 0,02 дм.
[1048] ЛИМАРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1900-1911, књига 2; 0,02 дм.
[1049] МУТАВЏИЈСКИ, ТКАЧКИ И ГРНЧАРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1849-1911, књига 5; кутија 1; свежњева 1; 0,10 дм.
[1050] ОПАНЧАРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1848-1911, књ.4; св.1; д.м.0,10.
[1051] ПАПУЏИСКО-ЧИЗМАРСКИ И ОБУЋAРСКИ ЕСНАФ- БЕОГРАД, 1849-1911, књ.9; кут.3; д.м.0,43.
[1052] ПУШКАРСКО-КАЗАНЏИСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1890-1911, књ.1; д.м.0,02.
[1053] САПУНЏИЈСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1854-1910, књ.3; св.1; д.м.0,10.
[1054] САЈЏИСКО-КУЈУНЏИЈСКИ И ЗЛАТАРСКО-ЛИВАЧКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1850-1911, књ.7; кут.1; д.м.0,15.
[1055] СТОЛАРСКО-ГЛАЗЕРСКО-БРАВАРСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1846-1911, књ.8; кут.3; д.м.0,46.
[1056] СТАКЛОРЕЗАЧКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1846-1911, књ.4; св.1; д.м.0,06.
[1058] ЋУРЧИЈСКИ ЕСНАФ - БЕОГРАД, 1821-1911, књига 6; 0,12 дм.
[1059] ЗАНАТЛИЈСКИ ЕСНАФ ЗА СРЕЗ ПОСАВСКИ У СТЕПОЈЕВЦУ - СТЕПОЈЕВАЦ, 1923-1937, књига 3; 0,08 дм.
[1119] ПОРОДИЧНИ ФОНД ГЛАВИНИЋ, 1850-1968, кутија 83; 8,30 дм
[1120] ЛИЧНИ ФОНД ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА, 1860-1927, кутија 5 ; 0,50 дм
[1177] ЗАПОВЕДНИК ПОЛИЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ BdS /BEFEHLSHABER DER SICHERHEITSPOLIZEI UND SICHERHEITSDIENST/, 1941-1944, књига 9; досијеа 6711; 33,50 дм.
[1184] ЗБИРКА ПЛАНОВА И МАПА, 19-20 ВЕК, 935 МАПА И ПЛАНОВА; 2,50 м.
[1882] ЗБИРКА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА , 1721-1913, 823 књиге