Индекс чланака

 

2015.

октобар 2015.

Закључени уговори за јавне набавке које су спроведене преко тела за централизоване набавке.

Средства за одржавање хигијене.

Канцеларијски материјал.

Прибор за одржавање хигијене.

Погонска горива за моторна возила.

Рачунари.

Услуге мобилне телефоније.

 


 

септембар 2015.
 
 
 

август - септембар 2015.

На основу донете одлуке 1. септембра 2015.  потписан је уговор са понуђачем „SECURITAS SERVICES" D.O.O. БЕОГРАД.

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда.

Конкурсна документација.


март-април 2015.
 
На основу донете одлуке 7. априла 2015.  потпусан је уговор са Привредним друштвом за снабдевање крајњих купаца  "ЕПС снабдевање".