Индекс чланака

 

2014.

 новембар-децембар 2014.

Уговор.

Одлука о додели уговора.

Позив за достављање понуда за израду online тематског водича „Први светски рат у фондовима и збиркама Историјског архива Београда“.

Конкурсна документација.


  јул 2014.

Одлука о додели уговора.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2014: Услуга физичко – техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда.

ИЗМЕНЕ И ДОДАЦИ

Решење о усвајању захтева за заштиту права.

Обавештење - Захтев за заштиту права понуђача на одлуку о додели уговора.

Измена број 1 - Продужење рока за подношење, 1. август 2014.

Позив за достављање понуда.


 мај 2014.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности добара број 1.1.1/14: Набавка електричне енергије.

ИЗМЕНЕ

Измена 1 продужење рока.

Конкурсна документација измена 1. 

ОДЛУКА

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.1.1/14.