Отварање изложбе: 2. јул 2002.
Носиоци пројекта: Историјски архив Београда и Музеј аутомобила

Аутомобил је у међуратном Београду био један од симбола модернизације, напретка и кретања ка европским и светским узорима. То је период значајног индустријског прогреса, културног уздизања и економског јачања новог слоја банкара, трговаца, занатлија и ситних индустријалаца. Стасала је техничка елита која је умела да сагледа перспективе развоја друштва, привредне потребе и захтеве времена  и да постави темеље развоја аутомобилизма у Београду. Отворена су многа представништва водећих светских произвођача аутомобила, трговине ауто-деловима, радионице за оправку и одржавање аутомобила. Изграђене су модерне гараже које су по својој опремљености следиле највише европске стандарде... (из публикације Аутомобил у Београду).