Штампа 
 
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", број 106/13), те члана 48. Статута Историјског архива Београда, Управни одбор Историјског архива Београда на својој XIX седници одржаној дана 08.10.2020. године, донeo je Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Историјског архива Београда.  (текст правилника)

2021.
 
План јавних набавки за 2021. годину
 
 
 

2020.
 
 
Измена плана јавних набавки, децембар 2020. 
 
Измена плана јавних набавки, октобар 2020.
 
Измена Плана јавних набавки за 2020, јул 2020.
 
Измена плана набавки за 2020. годину
 
План јавних набавки за 2020. годину
 

2019.
 
Измена плана јавних набавки 2019. 2
 
Измена плана јавних набавки 2019. 1
 
План јавних набавки 2019.
 
 
септембар
 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Позив за подношење понуда - набавка канцеларијске опреме и опреме за културу за потребе запослених у Историјском архиву Београда
 
Конкурсна документација - набавка канцеларијске опреме и опреме за културу за потребе запослених у Историјском архиву Београда
 
 
јун-јул
 
Обавештење о закљученом уговору.
 
Одлука о додели уговора.
 
Позив за подношење понуда измена
 
Конкурсна документација измена
 
Обавештење о продужењу рока
 
Одговори на питања
 
Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за ЈН услуга вршења физичко техничког обезбеђења бр. 1.2.1/19
 
Конкурсна документација
 
 
април-мај
 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Јавна набавка мале вредности – Услуга штампања за потребе Историјског архива Београда

Позив за подошење понуда
 
 

 
2018.
 
децембар
 
Уговори закључени преко централизованих набавки
 
септембар-октoбар-новембар
 
ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ, октобар 2018.
 
**
 
ЈАВНА НАБАВКА – Радови на инвестиционом одржавању дела крова изнад канцеларијског простора на објекту Историјског архива Београда
 
Позив
 
**
 
 
Одлука
 
Продужење рока
 
Конкурсна документација
 
Измена конкурсне документације
 
ЈН мале вредности - услуге штампања књига „Први Светски Рат у фондовима ИАБ – Водич (приређивачи рад)“ и „Библиографија радова о Првом Светском Рату Број ЈН: 1.2.7/18– Водич (приређивачи рад)“ и „Библиографија радова о Првом Светском Рату Број ЈН: 1.2.7/18
 
Позив за подношење понуда
 
**
 
Одлука
 
Јавна набавка мале вредности – Штампа књиге „Логор Сајмиште Логораши и CD издања редни број 1.2.8/18
 
Позив за подошење понуда
 
**
 
Одлука
 
ЈН мале вредности - услуге штампе књиге  Поменик жртвама Холокауста у Београду
 
Позив за доставу понуда
 
**
 
Одлука
 
Јн мале вредности - услуга штампања проспеката за промоцију издања ИАБ-а
 
Позив за достављање понуда
 
***
 
Одлука
 
ЈН мале вредности - услуга штампања водича ИАБ-а
 
Позив за достављање понуда
 
Одговор на питање
 
***
 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора.
 
Одговор на питање.
 
Позив за подношење понуда
 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Услуге штампања за потребе изложбе 100 ГОДИНА ОД КРАЈА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
 
 ***
 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Позив за достављање понуда.
 
Јавнa набавкa мале вредности добара – Набавка професионалног скенера великог формата А1, бр. ЈНМВ 1.1.10/18
 
јул - август
 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Jaвнa набавкa услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – Услуга израде и испоруке спомен обележја Зорану Ђинђићу премијеру Републике Србије бр. јн 1.2.15/18
 
Конкурсна документација
 
***
 
 
Закључен уговор физичко-техничко обезбеђење.
Закључен уговор одржавања и сервисирања опреме за заштиту од пожара.
 
Одлука о додели уговора ЈН 1.2.1.
Одлука о додели уговора Партија 2.
 
 
Обавештење о продужењу рока
 
Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београдаза јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда
 
Одговор на питање понуђача
 
 
Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда, ЈН 1.2.1/18

Конкурсна документација
 
 
мај-јун
 
 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ - канцеларијских столова и намештаја за потребе Архива Београда
 
 ***
 
Уговор
 
Одлука о додели уговора
 
Одговор на питање потенцијалног понуђача
 
Услуге штампе за потребе реализације изложбе "150 година од убиства Кнеза Михаила Обреновића" - ЈН мале вредности
 
Позив за достављање понуда
 

План набавки за 2018. исправка 07-550/3
 
План набавки за 2018. годину техничка исправка 02-560
 
План јавних набавки за 2018. годину
 

 2017.
 

Радови на инвестиционом одржавању крова на објекту Историјског архива Београда
 
Одлука о додели уговора.
 
Позив за подношење понуда - Набавка радова на инвестиционом одржавању крова на објекту Историјског архива Београда.

Конкурсна документација.

Измена конкурсне документације.
 
Одговори на питања: 02_1066_17 и 02_1066_18
 
 
претходна документација позив 2:
 
Позив за подношење понуда - Набавка радова на инвестиционом одржавању крова на објекту Историјског архива Београда.
 
Конкурсна документација.
 
Измена конкурсне документације.
 
претходна документација позив 1:
 
Позив за подношење понуда - Набавка радова на инвестиционом одржавању крова на објекту Историјског архива Београда.
 
Конкурсна документација.
 
***
 
Обавештење о закљученом уговору, Јавна набавка добара бр. 1.1.4/2017 – Средства за одржавање хигијене.
 
Обавештење о закљученом уговору, Јавна набавка добара бр. 1.1.2/2017 – Канцеларијски материјал.
 
Обавештење о закљученом уговору, Јавна набавка добара бр. 1.1.5/2017 – Прибор за одржавање хигијене.
 
Обавештење о закљученом уговору, Јавна набавка добара бр. 1.1.6/2017– Папирна галантерија за одржавање хигијене.
 
Обавештење о закљученом уговору, Јавна набавка добара бр. 1.1.3/2017 – Погонска горива за моторна возила.
 
***
 
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка добара бр. 1.1.7/2017 – Путничко возило.
 
Обавештење о додели уговора Јавна набавка добара бр. 1.1.1/2017 – Електрична енергија.

 ***

Физичко-техничко обезбеђење:

Обавештење о закљученом уговору.

Одлука о додели уговора.

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда, ЈН 1.2.1/17. 

Конкурсна документација.
 
 ***
 
Измена плана јавних набавки, јул 2017.
 
Измена плана јавних набавки, мај 2017.
 
 ***
 
План јавних набавки за 2017. годину
 


2016.
 
План јавних набавки за 2016. годину
 
 
 
 децембар 2016.
 
Измена Плана набавки 2016.
 
 
октобар 2016.
 
Закључен уговор: Јавна набавка добара бр. 1.1.5/2016 – Прибор за одржавање хигијене
 
Закључен уговор: Јавна набавка добара бр. 1.2.2/2016 – Услуга мобилне телефоније
 
септембар 2016.

Закључени уговори за јавне набавке које су спроведене преко тела за централизоване набавке:

Средства за одржавање хигијене

Канцеларијски материјал

Прибор за одржавање хигијене

Папирна галантерија за одржавање хигијене

Погонска горива за моторна возила

Електрична енергија

Склопљени уговори

август 2016.

Одлука о измени Уговора о радовима на адаптацији четири санитарна блока у објекту Историјски архив Београда, септембар 2016.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора.

Конкурсна документацијаза јавну набавку мале вредности - Радови на адаптацији четири санитартна блока у објекту Историјски архив Београда ЈН бр. 1.3.1/16.

Позив на подношење понуда.
 
јул 2016.
 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда бр. 1.2.3/2016.
 
Позив на подношење понуда
 
 
април 2016.
Обавештење о закљученом уговору.
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Услуга израде и испоруке споменика Милутина Миланковића - Јавна набавка–бр. 1.2.6/2016
 
Позив на подношење понуда
 
март 2016.
 

Обавештење о закљученом уговору.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -Набавкaуслуга смештаја и превоза девет учесника међународног пројекта ЕУ и организације смештаја запослених Иисторијског архива Београда на службеном путу у иностранству - ознака поступка јнмв- број 1.2.5/2016.

Позив на подношење понуда.
 

 

2015.

октобар 2015.

Закључени уговори за јавне набавке које су спроведене преко тела за централизоване набавке.

Средства за одржавање хигијене.

Канцеларијски материјал.

Прибор за одржавање хигијене.

Погонска горива за моторна возила.

Рачунари.

Услуге мобилне телефоније.

 


 

септембар 2015.
Обавештење о закљученом уговору.
 
Одлука о додели уговора.
 
Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга извођења дигитализације картона житеља Београда између два светска рата за потребе Историјског архива Београда.
 
Конкурсна документација.
 
 

август - септембар 2015.

На основу донете одлуке 1. септембра 2015.  потписан је уговор са понуђачем „SECURITAS SERVICES" D.O.O. БЕОГРАД.

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда.

Конкурсна документација.


март-април 2015.
 
На основу донете одлуке 7. априла 2015.  потпусан је уговор са Привредним друштвом за снабдевање крајњих купаца  "ЕПС снабдевање".
 
Одлука о додели уговора.
 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - набавка електричне енергије, јавна набавка бр. 1.1.1/2015
 
Позив на подношење понуда
 

 

2014.

 новембар-децембар 2014.

Уговор.

Одлука о додели уговора.

Позив за достављање понуда за израду online тематског водича „Први светски рат у фондовима и збиркама Историјског архива Београда“.

Конкурсна документација.


  јул 2014.

Одлука о додели уговора.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2014: Услуга физичко – техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда.

ИЗМЕНЕ И ДОДАЦИ

Решење о усвајању захтева за заштиту права.

Обавештење - Захтев за заштиту права понуђача на одлуку о додели уговора.

Измена број 1 - Продужење рока за подношење, 1. август 2014.

Позив за достављање понуда.


 мај 2014.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности добара број 1.1.1/14: Набавка електричне енергије.

ИЗМЕНЕ

Измена 1 продужење рока.

Конкурсна документација измена 1. 

ОДЛУКА

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.1.1/14.


2013.

 октобар 2013.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку добара бр. 5/13 - Набавка електронске опреме (ласерског фотокопир-скенер-штампача широког формата.

претходна документација