Управни одбор Историјског архива Београда:
 
Председник УО:
 
-Др Милета Радојевић
 
Чланови  УО:
 
- Мр Марко Пејовић

- Мирјана Обрадовић

- Бојан Коцев