Штампа 

 Директор: Мр Драган Гачић

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

Мијатовић Владимир, помоћник директора

Служба за заштиту архивске грађе ван Архива:

Латиновић Јасмина, архивист
Мандић Ружица, архивист
Чауш Миловановић Софија, архивист
Чолић Немања, архивист

Служба за техничку заштиту архивске грађе:
 
Дивац Жељко, конзерватор
Јовић Славица, арх. помоћник - фотограф
Коцев Бојан, рестауратор повеза
 
Одељење за заштиту архивске грађе у Архиву
Депо и рад са странкама:

Вучковић Бранислав, начелник

Арсеновић Иван, архивист
Вукотић Иван, арх. помоћник
Дожудић Александар, арх. помоћник
Ракочевић Милош, арх. помоћник
Станчевић Зоран, арх. помоћник
 
Служба за рад са странкама:
 
Димитријевић Мирјана, шеф службе
 
Лале Дајана, архивист
Митровић Мирослав, арх. помоћник
Митровић Биљанa, арх. помоћник
Максић Јасмина, опер. на тел. централи
 
СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

Мандић Слободан, помоћник директора

Одсек за програме, публиковање и коришћење архивске грађе и међународну сарадњу

Нетај Зорица, шеф одсека

Лазић Снежана, виши архивист
Лекић Весна, библиотекар
Митрашиновић Драгана, архивист

Одељење за сређивање и обраду архивске грађе

Обрадовић Мирјана, начелник

Јовановић Јелена, виши архивист
Ковчић Тијана, архивист
Машановић Грета, арх. помоћник
Митровић Коцев Јелена, виши архивист
Перић Марко, архивист
Стојановић Теодосић  Исидора, виши архивист

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ:

Драшкић Бојан, помоћник директора

Димитријевић Гордана, орган. општих послова
Лазаревић Шемса, манипулант у Депоу
Лазић Милка, орган. општих послова

Група за рачуноводствене послове:

Хинић Јасмина, руководилац групе

Брашњевић Мирјана, орган. мат. финан. послова
Илић Славица, орган. мат. финан. послова
Стојановић Сувада, орган. мат. финан. послова
Љубић Снежана, орган. мат. финан. послова

Одсек за примену информационих технологија:

Јелена Николић, шеф одсека

Јовановић Виолета, техн. манипулант
Орестијевић Срђан, информатичар-програмер

САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

Живановић Драгица
Поповић Бранкица