JANUS

Одсек за примену информационих технологија (до 2015. функционисао као Центар за информације) је најмлађа организациона јединица Историјског архива Београда. Формиран је 2003. године са приоритетним задатком да постави основе информационог система заснованог на постојећим радним процесима и међународним архивским и ИСО стандардима који регулишу ову делатност. Основни задаци Центра за информације су да:

- развија и одржава информациони систем ИАБ-а Јанус
- аутоматизује радне процесе у свим радним јединицама Архива и формира електронске базе података
- прати и примењује међународна достигнућа из области информатике, да прати и примењује стандарде
  Међународног архивског савета (МАС) и ИСО.

Примена информационих технологија