Главни и одговорни уредник: др Бранка Прпа
Аутори прилога: радници Архива
Графичко-ликовни дизајн: Драгана Лацмановић
Година издања: 2005.


Публикација је издата поводом јубилеја – шездесет година од оснивања Историјског архива Београда. У монографији је посебна пажња посвећена развоју Архива у периоду од 2001. до 2005. године.

САДРЖАЈ
• Реч директора
• Историјат Архива
• Заштита архивске грађе и регистратурског материјала
• Фондови и збирке 
• Пројект Управа града Београда 1839 – 1944.
• Новија преузимања фондова
• Легати, поклони, откупи
• Библиотека
• Центар за информације 
• Читаоница
• Галерија
• Изложбе
• Посете и одјеци у јавности
• Издавачка делатност Архива
• Међународна сарадња
• Кадрови
• Финансије
• Односи са јавношћу


Као целовит преглед делатности Архива, монографија „Човек у времену: 60 година Историјског архива Београда” није само рекапитулација свега онога што је урађено у поменутом периоду, него и информативни водич за све заинтересоване грађане и истраживаче.