Главни и одговорни уредник: Мр Драган Гачић
Аутор: Снежана Лазић
Рецензент: др Весна Алексић
Лектор: мр Наташа Николић
Превод на енглески: Тијана Ковчић
Ликовно-графичко решење: Зорица Нетај
Тираж: 500
 
Двојезична и богато илустрована публикација Развој туризма у Београду између два светска рата настала је истраживањем архивске и библиотечке грађе Историјског архива Београда за потребе изложбе одржане на Калемегданском шеталишту 2016. године. Насупрот увреженом мишљењу да се туризам на нашим просторима развија тек након Другог светског рата, проучавање ове теме недвосмислено показује да је ова привредна грана у Краљевини Југославији и њеном престоном Београду била веома развијена.
 
У међуратном Београду систематски се радило на развоју општих саобраћајних и хотелских капацитета, законских оквира, културног, манифестационог, спортског и омладинског туризма. Оснивају се прве агенције и представништва, пише пропагандна, теоријска и путописна литература, оснива прва висока стручна школа за угоститељство. Београђани угошћавају туристе, али и сами путују, и то не само имућнији слојеви становништва. Између два светска рата појавили су се практично сви и данас познати облици туризма.
 
Посебан део публикације чине двојезична хронологија и списак литературе овог, у српској историографији недовољно истраженог феномена.