Štampa 
Autor: dr Branka Prpa
Realizacija: Evica Micković, Vladimir Mijatović, Bojan Kocev, Jelena Nikolić
 
Svečana akademija održana je u holu Istorijskog arhiva Beograda, 14.03.2008, u organizaciji Arhiva, Udruženja španskih boraca i prijatelja i Sekcije Prve proleterske brigade.
Na skupu su govorili dr Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda, Mirko Tepavac, prijatelj i saradnik Koče Popovića i Milisav Bojić u ime boraca.
 
Legat Koče Popovića i Leposave Perović poklonjen je Arhivu 1981. godine. Građa je sukcesivno preuzimana do smrti Koče Popovića 1992. godine dok su pojedinačni dokumenti preuzimani sve do 2006. godine.Legat obuhvata 66 kutija dokumenata, rukopisa, dnevnika, prepiske od 1924. do 1987. zatim 120 stranih i domaćih odlikovanja, 690 gramofonskih ploča, 83 kutije magnetofonskih traka, više od 100 albuma fografija i crteža i biblioteku sa 4.500 knjiga koja je smeštena u originalnom radnom kabinetu legatora u jednoj posebnoj prostoriji Arhiva.

Ovom dirljivom skupu prisustvovali su mnogobrojni Kočini saborci, saradnici, prijatelji i ambasador Španije Hose Rijera Sikijer.
U umetničkom delu večeri istaknuta dramska umetnica Renata Ulmanski čitala je odlomke iz knjige publiciste Aleksandra Nenadovića „Razgovori sa Kočom" i odlomke iz knjige Koče Popovića „Beleške uz ratovanje".
Operski pevač Živan Saramandić izveo je ariju iz opere „Don Kihot" i nekoliko partizanskoh pesama, dok je Nikola Karović otpevao Kočinu najomiljeniju pesmu "Malagenja" i pesme iz filma "Jedan dan života" koje je često pevao nekadašnjem španskom borcu.