Štampa 
 
Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da Istorijski arhiv Beograda nastavlja rad sa građanima u pisarnici i čitaonici uz strogo poštovanje higijensko-tehničkih mera za sprečavanje širenja zaraze koje su preporučene od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda a podrazumevaju obavezno korišćenje zaštitnih maski i rukavica pri ulasku u arhiv (koje je stranka u obavezi sama da obezbedi) i ograničen broj ljudi u prijemnom holu arhiva (od najviše tri osobe).

Pisarnica će raditi svakog radnog dana od 7:30 do 13 časova - predaja novih zahteva ili uvid i podizanje dokumentacije po prethodno zakazanom terminu.

Čitaonica će raditi svakog radnog dana u terminu od 7.30 do 17 časova – prijava teme za istraživanje ili uvid u arhivsku građu po prethodno zakazanom terminu. Broj osoba koje u istom vremenskom periodu mogu da borave u čitaonici ograničen je na 4 korisnika.

Hvala na dosadašnjem strpljenju i razumevanju.

Preuzmite Posetite portal
17 izdanja našeg Arhiva
u elektronskom obliku
      
  400x200cir  

О Arhivu

Osnovna delatnost Arhiva je zaštita arhivske građe kod tvoraca u njenom nastajanju kao i sređivanje, obrada, pružanje na korišćenje i publikovanje arhivske građe.
Ovu funkciju Arhiv obavlja za područje svih 17 opština grada Beograda i vrši nadzor kod 1.656 stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala iz oblasti uprave, sudstva, prosvete, kulture, socijalne zaštite, zdravstva, privrede, bankarstva, društveno-političkih organizacija i raznih udruženja.
Arhiv je moderna, efikasna i otvorena ustanova kulture i u svom radu primenjuje visoke standarde brige za zaštitu arhivske građe podižući svest o njenom značaju za istoriju grada Beograda, njegove okoline i šireg regiona, danas i u budućnosti.