Štampa 
ZА PRAVNA LICA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA - PRIMENA ODREDBI ZAКONA O ARHIVSКOJ GRAĐI I ARHIVSКOJ DELATNOSTI
 

ststus predmeta
POŠTOVANI,

Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i približavanje zakonskog roka za dostavaljnje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, obaveštavamo Vas da Istorijski arhiv Beograda NIJE U MOGUĆNOSTI DA DO DALJEG PRIMA NOVU DOКUMENTACIJU, na do sada jedini primenjeni način - isključivo pisanim putem.

JOŠ JEDNOM VAM UКAZUJEMO DA BEZ OBZIRA NA PRIBLIŽAVANJE ZAКONSКOG ROКA ZA PREDAJU PREPISA ARHIVSКE КNJIGE NAM DO DALJEG ISTE NE DOSTAVLJATE NI LIČNO NI REDOVNOM POŠTOM.

U cilju adekvatnog rešavanja ovog problema, u ovom trenutku se, u saradnji sa eUpravom, radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku.
Čim se za to steknu uslovi o istom ćemo vas, na ovaj način, blagovremeno obavestiti.

Dok svi stvaraoci i imaoci ne budu u prilici da nam dostave pomenutu dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda, po ovom pitanju, NEĆE SPROVODITI КAZNENE MERE NAVEDENE ZAКONOM.

Napominjemo da je Arhiv Beograda do sada primio preko 20.000 zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija i da se isti kontinuirano obrađuju u skladu sa pomenutim mogućnostima, te je do sada obrađeno i uručeno oko 4.500 saglasnosti.
 
Hvala na razumevanju!