Otvaranje: 3. juna 2008. godine
Autor izložbe: dr Branka Prpa
Realizacija: Svetlana Adžić, Snežana Lazić, Evica Micković, Mirjana Obradović
Vizuelizacija: Bojana Đurović Dizajn vodiča: Dragana Lacmanović
Izložbu otvorio: dr Nebojša Popov

Atraktivnim multimedijalnim projektom javnosti su prezentovana dokumenta (vanredni brojevi lista Student, Vidici, Susret, proglasi, parole, rešenje Okružnog suda u Beogradu o uništenju svih primeraka lista Student, vanredni broj 5, pozivnice i obaveštenja studentima, pisma i telegrami podrške, tekst i muzika koračnice Miroljuba Todorovića i Vuka Stambolovića, „Himna studenata svijeta“ studenta Demičeli Marka, vanredni brojevi biltena Akcionog odbora studentskih demonstracija i drugo), petnaestominutni film Želimira Žilnika „Lipanjska gibanja“, a na 6 monitora se emituje video materijal različitog sadržaja: od protesta protiv rata u Vijetnamu do rezolucija, proglasa i ostalog materijala sa studentskih protesta, zatim Crvene novine Pravnog fakulteta, protesti po fakultetima, Frontisterion, materijal o Vladi Mijanoviću i grupi kojima je suđeno zbog protesta, vanredne sednice Univerzitetske konferencije SKS, govori i drugo.

Uvodna reč