Štampa 

Glavni i odgovorni urednik: mr Dragan Gačić
Urednik: Olga Latinčić
Stručni konsultant: Evica Micković
Autori tekstova: Olga Kilibarda, Nataša Popović, Branislav Vučković, Slobodan Mandić, Vesna Lekić, Vladimir Mijatović, Snežana Lazić, Isidora Stojanović, Jelena Nikolić, Jelena Kocev, Irena Kolaj, Dragana Mitrašinović, Đurđija Vukotić, Bojan Draškić, Jelena Jovanović, Tijana Kovčić
Likovno-grafički dizajn: Đurđija Borovnjak
Prelom: Vladimir Mijatović
Godina izdanja: 2012.

Časopis informiše stručnu i širu javnost o radu Arhiva od 2006. do 2011. godine.
Izdvojeni segment Biltena čine stručni radovi, nastali na osnovu novijih istraživanja i obrade arhivskih fondova.


preuzmite publikaciju