Štampa 
CeljeJelenaU okviru unapređenja saradnje Zgodovinskog arhiva Celja i Istorijskog arhiva Beograda arhivista Jelena Mitrović Kocev boravila je od 9-17.maja 2015. u Arhivu Celja. Tom prilikom upoznala se sa radom Arhiva kao i i sa arhivskom građom koju on poseduje i sagledala probleme sa kojima se sureću kolege arhivisti u svom redovnom radu na arhivskim poslovima.
 
Zgodovinski arhiv Celje nadležan je nad 14 administrativnih jedinica. Najstariji dokumenti koji se čuvaju u Arhivu su iz XIII veka, a većina se odnosi na period od XVIII do XX.