Štampa 
U Kulturnom centru Srbije u Parizu 28. oktobra 2015. godine Đurđija pariz 2015Borovnjak je održala autorsko predavanje pod nazivom "Verski objekti u Beogradu. Projekti i ostvarenja u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda".
 
Predavanje je nastalo kao rezultat rada na istoimenoj izložbi Istorijskog arhiva Beograda, koja je studijski sabrala i valorizovala plansku i tehničku dokumentaciju najznačajnijih beogradskih sakralnih ostvarenja. Za ovu priliku štampana je i dvojezična, srpsko-francuska brošura o francuskoj spomen-crkvi u Beogradu (Đ. Borovnjak, Francuska spomen-crkva Solunskom frontu u Beogradu: katedralna župa Uznesenja Blažene Djevice Marije).