Štampa 

StokholmU okviru međunarodnog projekta Escalating into Holocaust - from Execution Squads to the Gas Van of Sajmiste: Two Defining Phases of the Holocaust in Serbia čiji je nosilac Istorijski arhiv Beograda, 7. decembra 2016. u Stokholmu je održana peta manifestacija u nizu.

Međunarodna konferencija, održana u kulturnom centru Sensus u Stokholmu okupila je predstavnike partnerskih organizacija u projektu i međunarodne eksperte iz oblasti Holokausta i Drugog svetskog rata, kao i stručnjake iz oblasti edukacije o Holokaustu. Konferenciji su prisustvovali i studenti iz studentske organizacije Paideia, kao i drugi zainteresovani građani. Organizator konferencije je partnerska organiacija u projektu Terraforming North iz Švedske.
 
Međunarodna konferencija se sastojala iz dva dela. U prvom delu, prezentacije su održali:
Dr Milan Koljanin, koji je predstavio istorijsku pozadinu logora Sajmište, dr Čedomila Marinković, koja je prisutnima dočarala predratni život Jevreja u Beogradu, Tijana Kovčić, koja je predstavila ulogu Istorijskog arhiva Beograda u projektu i rad na bazi žrtava logora Sajmište i Miško Stanišić, direktor partnerske organizacije Terraforming, koji je predstavio ulogu grafičke novele u edukaciji o Holokaustu i koncept edukativnih materijala koje je Teraforming razvijao u okviru projekta Eskalacija u Holokaust. (Program konferencije)
 
Drugi deo konferencije sastojao se od panel diskusije na temu Uloga obrazovanja o Holokaustu u svetlu trenutnog porasta netolerancije, rasizma i antisemitizma u Evropi. Veoma živa diskusija koje se razvila uključila je pored pozvanih stručnjaka i gotovo sve prisutne u sali.
 
Projekat je podržan od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audio-vizuelne i kulturne politike Evropske komisije (EACEA) kao i od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave Grada Beograda odnosno Sektretarijata za kulturu.
 
Više o ovom projektu i svim prethodno održanim manifestacijama možete pročitati na www.holokaust.arhiv-beograda.org.