logowwins
 
Konferencija WWI NS
U Novom Sadu 29. i 30. oktobra 2014. održala se međunarodna konferencija „Arhiv, mediji i kultura sećanja u Prvom svetskom ratu" u organizaciji Arhiva Vojvodine i Ministarstva kulture Republike Srbije.
 
Konferencija WWI NSPrvog dana konferencije učestvovali su arhivisti Istorijskog arhiva Beograda, Jelena Jovanović, Tijana Kovčić, Veljo Popović i Isidora Stojanović sa radom na temu „Beograd u Prvom svetskom ratu – tematski vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Beograda".
 
Tematski vodič, kao naučno informativno sredstvo, za cilj ima da istraživača uputi na tematski određenu arhivsku građu. On daje celokupnu sliku života u periodu od 1914-1918, ne samo u okupiranom Beogradu, već i u okupiranoj Srbiji. Daje informacije o vojnim operacijama, o povlačenju i životu srpske vojske i stanovništva u izbeglištvu i rasejanju.