Nezider Takovski muzejU Muzeju rudničko -takovskog kraja, u četvrtak 14. septembra 2017, održana je promocija knjige Nežider: austrougarski logor za Srbe 1914-1918 (Istorijski arhiv Beograda, 2017).

Publikacija Nežider, austrougarski logor za Srbe 1914−1918 je prvi sveobuhvatan pokušaj u našoj istoriografiji da se u okviru jedne monografije istraži sudbina srpskih interniraca i logoraša u nekom logoru na teritoriji Austrougarske monarhije tokom Prvog svetskog rata. Oslanjajući se na domaću i inostranu izvornu građu, kako dokumentarnu, tako i onu memoarskog tipa, kao i literaturu, autori su čitaocima približili do sada manje poznat aspekt stradanja srpskog naroda tokom Prvog svetskog rata.

U razgovoru, prilikom promocije, su učestvovali autori Isidor Đuković i Nenad Lukić, urednik izdanja Slobodan Mandić i Nikola Petrović. Prisutnima se takođe obratio i direktor Muzeja Aleksandar Marušić.