06
Od ponedeljka 2. oktobra 2017. korisnici Čitaonice Istorijskog arhiva Beograda će moći da pregledaju arhivsku građu u novom terminu od 7:30 do 16:30 časova svakog radnog dana od ponedeljka do petka.
 
Kao novina korisnicima će se omogućiti i da arhivsku građu mogu koristiti subotom, u terminu od 8 do 13 časova, uz uslov da se željena građa mora naručiti najkasnije do petka u 12 časova.
 
Naručivanje arhivske građe i usluge kopiranja će se, kao i do sada, vršiti do 15 časova za naredni radni dan. (detaljnije)