Prirucnik nastava Holokaust 00U subotu 15. decembra 2018, u galeriji Istorijskog arhiva Beograda, održan je skup pod nazivom Priručnik za nastavnike: Upotreba grafičke novele, književnosti i arhivske građe u učenju o Holokaustu na primeru edukativnog koncepta zbirke ilustrovanih novela Ester, namenjen kako nastavnicima istorije, tako i bibliotekarima, arhivistima itd..
Ester je edukativni koncept zamišljen kao dodatni nastavni materijal čiji je najvažniji segment kolekcija ilustrovanih novela o životima i stradanju Beograđana koji su početkom 1942. ubijeni u Jevrejskom logoru Zemun (Judenlager Semlin) na Starom beogradskom sajmištu.

Koncept je razvila mreža Teraforming u saradnji sa timom stručnjaka raznih profila. Prateći priče iz perspektive dece, mi upoznajemo njihove porodice, život pre rata i stradanje za vreme okupacije i tokom Holokausta. Sadržaj priča je didaktički dizajniran tako da u svakom segmentu nudi određene precizno osmišljene edukativne elemente, posebno prilagođene savremenoj praksi i filozofiji obrazovanja i učenja o Holokaustu.
Prirucnik nastava Holokaust webZbirka Ester je nastavno sredstavo nove generacije koji učenje o toleraniciji, predrasudama, diskriminaciji i antisemitizmu čini pristupačnijim i zanimljivijim, kako učenicima tako i nastavnicima. Kao jedinstven pedagoški pristup učenju o Holokaustu razvijen u Srbiji, koncept je do sada predstavljen u Poljskoj, Švajcarskoj, Izraelu, Holandiji, Nemačkoj, SAD i Kanadi.

Izdavač pripručnika je Teraforming, urednik Miško Stanišić, a autori tekstova su Biljana Albahari, dr Milan Koljanin, Nataša Kostić, Tijana Kovčić, dr Vasilije Milnović, Miško Stanišić, Aleksandar Todosijević i prof. dr Marko Šuica.

Prezentaciji su prisustvovali nastavnici istorije, arhivisti i bibliotekari, a pripručnik i njegove potencijale predstavili su Miško Stanišić, autor koncepta i direktor mreže Teraforming, prof. dr Marko Šuica, Odeljenje za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Todosijević, UDI Euroclio i nastavnik istorije i Tijana Kovčić arhivista Istorijskog arhiva Beograda.