Poštovani korisnici usluga Istorijskog arhiva Beograda,

U petak, 8. februara 2019. godine, započeće se sa izvođenjem radova na rekonstrukciji klimatizacije, ventilaciji, moroklime, sistema za stabilno gašenje požara i osvetljenja depoa Istorijskog arhiva Beograda.
Krajnji rok za izvođenje radova je šest meseci.

Za razliku od drugih arhivskih institucija pri izvođenju sličnih radova, Istorijski arhiv Beograda tokom trajanja radova neće prekidati svoje redovne poslove pri radu sa građanima.

Zbog specifičnosti uslova rada tokom izvođenja radova, u pojedinim situacijama, možda nećemo biti u mogućnosti da ispoštujemo uslove navedene u Pravilniku o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala Istorijskog arhiva Beograda kao i navedene rokove za rešavanje zahteva za izdavanje overenog prepisa ili kopije projektne dokumentacije, dokumentacije vezane za radni staž, lični dohodak i dr.

U slučaju da naknadno dođe do izmena u radnom vremenu rada sa strankama u Čitaonici i Pisarnici Arhiva, bićete blagovremeno obavešteni na ovaj ili neki drugi način.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 011/ 26 06 336

Hvala na razumevanju.