Iz štampe su izašle dve nove publikacijе.

Beograd u usponu rotatorMilivoje M: Кostić, Beograd u usponu, je nastavak priređivanja građe ovog autora.

Nakon Uspona Beograda iz 1994. i 2000. godine, priređivači Mirjana Milenković i Zorica Smilović, obradile su novih 59 biografija znamenitih beogradskih privrednika.

Publikacija na 230 strana, osim izvornog teksta, koji je priređen po svim principima savremene istoriografije, sadrži uvodnu studiju na 25 strana, imenski registar, spisak izvora i literature. Tekstovi su bogato ilustrovani fotografijama, arhitektornskim projektima, novinskim oglasima i arhivskom građom.
 
 
 
IAB KOCEV arhiv cuvar starih zanata rotatorPublikacija Arhiv kao čuvar starih zanata, autora Bojana Кoceva, na 130 strana govori o značaju očuvanja veštine grafičke dorade i knjigovezačkog zanata u funkciji savremenog arhiva.

Čitalac može da prati proces oblikovanja, urezivanja knjige, da uoči raznolikost materijala i bogatstvo ornamenata kao i da u potpunosti sagleda procese restauracije korica, načine šivanjea knjiga ili izrade arhivske kutije. Svaki od ovih procesa prate objašnjenja i mnoštvo fotografija i ilustracija, nastalih tokom autorove prakse.