Štampa 

vreme nastanka građe: 
1751-1934

količina:
knjige: 1750-1921, 1.352 knjige
spisi: 1749-1932, 2.323 kutije

informativna sredstva:
ulazni inventar, regesta, kartoteke, analitički inventar

jezik i pismo:
nemački (gotica), hrvatski, latinski, mađarski, turski, grčki, hebrejski


Istorijat fonda

Sadržaj fonda