depokutije2Razvoj tehnologije inicirao je i ubrzao potrebu standardizacije u oblasti arhivske deskripcije. Potreba je postala još izraženija u situaciji ekspanzije novih tehnologija kojima se omogućava cirkulacija informacija između različitih okruženja i različitih korisnika. U savremenom društvu neophodno je standardizovati metode kako za opise tako i za formate za razmenu podataka.

Na međunarodnom nivou postoje brojni arhivski metadata standardi, kakvi su ISAD(g) - Opšti standard za opis arhivske građe i ISAAR(cpf) standard za opis pravnog/fizičkog lica kao tvorca arhivske građe, Elektronska dokumenta - priručnik za arhiviste koje je doneo Međunarodni arhivski savet (MAS) kao stručne standarde koji služe za izradu sadržajno standardizovanih informativnih sredstava. Zajednička karakteristika im je da pokazuju kompleksnost arhivskog opisa kroz kontekst, sadržaj i strukturu dokumenta.

Centar za informacije Istorijskog arhiva Beograda je za obradu fondova i zbirki projektovao modul unutar informacionog sistema Janus koji u potpunosti podržava navedene standarde za izradu elektronskih informativnih sredstava. U navedenom modulu obrađuju se svi fondovi Arhiva koji su u postupku sređivanja čime se baza dostupnh informativnih sredstava povećava iz dana u dan i dostupna je online našim korisnicima. (Primena informacionih tehnologija).

Etički kodeks arhivista

Opširnije informacije možete pronaći na sajtu Arhiva Jugoslavije