Icarus IAB 2019Internacionalni centar za arhivska istraživanja ICARUS je od 23-25 septembra 2019. u Beogradu, u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu i Istorijskim arhivom Beograda, organizovao 24. konvenciju pod nazivom Arhivi i arhivska istraživanja u digitalnom okruženju.

U utorak 24. septembra, u prostorijama Istorijskog arhiva Beograda, održana je treća plenerana sesija konvencije pod nazivom Arhivi i izazovi digitalnog društva.

Moderatori sesija su bili Frančesko Roberg iz Državnog arhiva Marburga i Slobodan Mandić iz Istorijskog arhiva Beograda, a skupu je prisustvovao veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva.

Slobodan Mandić, Tijana Кovčić i Jelena Nikolić su prezentovali rad na temu Digitalni repozitorijum Istorijskog arhiva Beograda.

Detaljan program konvencije.
 

 
YouTube logo full color Видео запис са сесије