Otvaranje: 19. april 2012.
Izložbu priredili: Branka Branković, Olga Kilibarda, Zoran Lj. Nikolić, Snežana Lazić
Dizajn: Đurđija Borovnjak
Elektronska obrada: Jelena Nikolić, Vladimir Mijatović
Tehnička podrška: Miodrag Gavrilović, Isidora Stojanović, Svetlana Milić
Izložbu otvorio: Goran Aleksić, član Gradskog veća grada Beograda

Izložba Tajne Novog Beograda nastala je na osnovu saradnje Arhiva sa autorima knjiga Tajna Novog Beograda 1–2, Zoranom Lj. Nikolićem i Mirkom Radonjićem. Obilje raznorodnog fototečkog materijala nametnulo je ideju za saradnju ovog tipa, u nameri da se javnosti približi i podrobnije prikaže nastanak jedne nove urbane celine kakva je Novi Beograd, sa svim njegovim promenana koje su ga u razvoju pratile do današnjih dana.

Na preko 200 fotografija i drugoj odabranoj arhivskoj građi predstavljen je istorijat Novog Beograda od međuratnog do savremenog doba. Na postavci se prikazuju i filmski snimci Beogradskog sajmišta iz 1937. i 1938. godine (snimci su u vlasništvu Jugoslovenske kinoteke).

Ekspanzija grada na levoj obali Save započeta je još u trećoj deceniji 20. veka. Iz močvarnog zemljišta izniklo je naselje modernog tipa – u periodu između dva svetska rata Novi Beograd dobio je aerodrom evropskih razmera, sa kompletnim redom letenja a pred sam rat izgrađen je i otvoren postavkaSajam kao prestižan izložbeni prostor.

Ubrzanu ekspanziju Novog Beograda prekinuo je rat, a reprezentativni Sajam je postao zloglasni logor. Rat je sve poništio i od novonastale urbane strukture ostale su ruševine. Vizija savremenog grada ponovo je počelaII da se razvija nakon rata. Krenulo se u ponovno isušivanje ravnice i nasipanje zemljišta koje je pripremano za savremena urbana rešenja. Konačno, zaživela je percepcija savremenog grada i moderne arhitektonske prakse.
Ekspanzija započeta 50-tih godina 20. veka prekinuta je 60-tih godina da bi od 80-tih taj razvoj tekao u kontinuitetu. Novi Beograd, poznat kao Grad spavaonica, postao je moderna, urbana opština sa administrativnim, kulturnim i privrednim objektima.

Izložbenom postavkom Tajne Novog Beograda široj javnosti otkrivaju se višeslojne predstave o jednom modernom gradu, a onima koji ga „bolje“ poznaju date su nove smernice za neka buduća sagledavanja i tumačenja.