Izdavačka delatnost Istorijskog arhiva Beograda stara je gotovo koliko i sama institucija. Od 1950. godine do danas objavljeno je preko 50 publikacija, a najvećim delom ih čine zbirke dokumenata koje se čuvaju u depoima Arhiva. Objavljivanje izvora koji se odnose na prošlost Beograda počelo je sa serijom koja je nosila naziv Građa za istoriju Beograda. Od 1955. godine Arhiv je počeo da objavljuje građu svog najstarijeg fonda, Zemunskog magistrata, čiji se najveći deo odnosio na istoriju Beograda u tom periodu, a serija je nazvana Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka.

Pored publikacija iz građe starijeg perioda objavljeno je i nekoliko monografija iz novije istorije. Od 1962. godine pokrenuta je serija knjiga koja je obuhvatala saopštenja stranih savremenika (francuskih, turskih, nemačkih, engleskih) o Beogradu i Srbiji. Poslednjih godina Arhiv je imao izuzetno bogatu izdavačku delatnost, a najznačajnija izdanja su Serija Živeti u Beogradu I-VI  (2003–2008), BITEF – 40 godina novih pozorišnih tendencija (2007), Moderna srpska država 1804–2004. Hronologija (2007) i Logor Banjica/Logoraši I–II (2009).

Sva naša izdanja možete kupiti u samom Arhivu, Palmira Toljatija 1, ili naručiti preko internet knjižare Bookbridge d.o.o.