Otvaranje: 14. novembar 2013; 20. mart 2014. na Savskom šetalištu, park Kalemegdan
Autor: Đurđija Borovnjak
Saradnici: Isidora Stojanović, Mirjana Obradović
Grafička priprema kataloga i panoa: Vladimir Mijatović
Lektura i korektura: Vesna Lekić
Tehnička realizacija: Miodrag Gavrilović, Goran Marinković, Ivan Arsenijević, Bojan Kocev, Srđan Orestijević, Vuk Babić, Nemanja Čolić, Petar Gajičić
Izložbu otvorio: Patrijarh srpski g. Irinej, u prisustvu beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, muftije srbijanskog Muhameda ef. Jusufspahića i Rabina Jevrejske zajednice u Srbiji Isaka Asiela

Izložba je posvećena arhitektonskom razvoju sakralnog Beograda. Na 32 panoa prikazana je projektna i foto-dokumentacija o verskim objektima u Beogradu koje Istorijski arhiv Beograda čuva u svojim fondovima i zbirkama i obuhvata period od druge polovine 16. veka do početka Drugog svetskog rata. Postavka je dopunjena pojedinim dokumentima iz srodnih institucija i privatnih kolekcija.

Kao deo slojevitog kulturnog identiteta beogradske sredine predstavljeni su projekti i ostvarenja kako vodećih domaćih tako i inostranih autora, arhitektonski konkursi, a pojedina projektna rešenja se po prvi put predstavljaju stučnoj i široj javnosti.

Na izložbi su prezentovani Protokoli krštenih, venčanih i umrlih Srpske pravoslavne crkve, Matrikule i Matice Rimokatoličke crkve, zatim Protokoli venčanih i umrlih Jevrejske crkvene opštine sefardskog i aškenaskog obreda, kao i rukopisna Knjiga fetvi na osmanskom turskom jeziku.

Kao poseban segment na izložbi prikazan je desetominutni film Jugoslovenske kinotekte o polaganju kamena temeljca za zgradu Bogoslovije Sv. Save (čije je podizanje omelo izbijanje Prvog svetskog rata) koji je premijerno prikazan 1. maja 1914. u bioskopu „Kasina“, kao i prateća filmska storija o proslavljanju verskih praznika u Beogradu pred početak Drugog sv. rata.

Otvarajući izložbu, Patrijarh srpski g. Irinej je zahvalio Istorijskom arhivu Beograda i istakao da je Beograd uvek bio multinacionalni i multireligijski grad u kojem je svako mogao i može da ispoveda svoje versko opredelenje. Patrijarh je dodao da danas svi treba da se trudimo da vlada harmonija, da se poštuju principi Milanskog edikta koji je, na radost hrišćanskog sveta, obeležen ove godine, i da svako veruje kako veruje i ima slobodu da to ispoveda po svojoj volji i želji.

Direktor Istorijskog arhiva Beograda mr Dragan Gačić izrazio je posebnu zahvalnost na pomoći od ideje do realizacije izložbe dr Mileti Radojeviću, direktoru Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, kao i Patrijaršiji Sprske pravoslavne crkve.

Otvaranju izložbe prisustvovali su i episkop remezijanski g. Andrej, ambasador Belorusije g. Čušev, prof. dr Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Dragomir Sando, prodekan kao i brojni predstavnici javnog i kulturnog života Beograda.

Katalog izložbe

Otvaranje izložbe u Galeriji Arhiva