Istorijski arhiv Beograda je moderna, efikasna i otvorena ustanova kulture.

Arhiv u svom radu primenjuje visoke standarde brige za zaštitu arhivske građe kod imalaca i stvaralaca, podižući svest o značaju arhivske građe za istoriju grada Beograda, njegove okoline i šireg regiona, danas i u budućnosti.

Jedan od osnovnih ciljeva je sprovođenje najviših standarda u oblasti pristupa arhivskoj građi, njenoj interpretaciji i edukativnoj ulozi.
Primarna delatnost realizuje se i kroz rad čitaonice, izdavanje prepisa, kopije arhivske građe.

Arhiv, široj javnosti, pruža informacije o kulturno-istorijskoj baštini koju čuva, priređivanjem izložbi, izdavačkom delatnošću, promocijama, predavanjima, korišćenjem novih informaciono-komunikacionih tehnologija i sl, kroz saradnju sa obrazovnim ustanovama, medijskim kućama i dr.

Arhiv je nadležan za zaštitu arhivske građe svih pravnih subjekata koji delatnost obavljaju na teritoriji Grada Beograda, a nisu republički organi i organizacije.