A. PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI

1. Učešće u radu Komisije na izlučivanju bezvrednog registreaturskog materijala u registraturama:,stopa poreza 20%

- manje složene strukture 5.000,00 din. *
- složene strukture 8.000,00 din. *

2. Izrada prepisa nečitkih dokumenata koji se čuvaju u Arhivu (po stranici teksta) 500,00 din. *

3. Procena ispunjenosti uslova prostora za skladištenje poslovne dokumentacije (ispunjavanja zakonskih uslova sa stanovišta bezbednosti zaštite arhivske građe)

- rad komisije po zahtevu korisnika 11.400,00 din.

Pomoć oko izrade Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, za firme sa kojima nije sklopljen ugovor o saradnji, niti se za njih radi sređivanje (u zavisnosti od složenosti dokumentacije)

50.000,00 – 60.000,00 din. *


 B. ISTRAŽIVANJE ARHIVSKE GRAĐE, PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

(Odnosi se i na zahteve upućene Arhivu elektronskom poštom), stopa poreza 20%

1. Istraživački čas 2.100,00 din.
2. Za uverenja iz matičnih knjiga, kartoteke i evidencije stanovnika, po jednom uverenju uverenje 1) 1.100,00 din.
3. Za izdavanje potvrda i uverenja koja nisu oslobođena plaćanja administrativne takse (uverenje 2) 1.300,00 din.
4. Za pronalaženje projekata, spisa i tehničke dokumentacije: za korišćenje po projektu 2.500,00 din.
5. Negativna potvrda 1.000,00 din.
6. Za izdavanje uverenja eksproprijacije, konfiskacije, nacionalizacije, uzurpacije i dr. (uverenje 3) 2.200,00 din.
7. Za strance ( uverenje 4) 10.000,00 din.


 C. IZLUČIVANJE, SREĐIVANJE I PREUZIMANJE ARHIVSKE GRAĐE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA

1. Preuzimanje sređene arhivske građe i registraturskog materijala (preuzimanje podrazumeva: pakovanje u ambalažu, utovar, odvoz do komore, dezinfekciju, prevoz do Arhiva i smeštaj u depo) - po dužnom metru 14.000,00 din. *
2. Preuzimanje nesređene arhivske građe i registraturskog materijala - po dužnom metru 18.000,00 din. *
3. Izlučivanje registraturskog materijala po zahtevu Korisnika (u zavisnosti od stepena sređenosti registraturskog materijala i uslova rada u registraturi) - po dužnom metru 1.000,00 - 1.500,00 din. *
4. Sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala na zahtev korisnika u zavisnosti od stepena sređenosti i uslova rada u registraturi - po dužnom metru 5.000,00 – 7.000,00 din. *
5. Preseljenje (dislociranje) arhivske građe i registraturskog materijala kod stvaraoca - imaoca građe, i smeštaj po utvrđenoj numeraciji i redosledu (u zavisnosti od stepena sređenosti građe i uslova dislociranja) - podužnom metru 500,00 – 1.000,00 din. *


 D. IZRADA ELEKTRONSKIH, MIKROFILMSKIH I OSTALIH KOPIJA DOKUMENATA

1. Skeniranje dokumenata, stopa poreza 20%

- do formata A4, 300 dpi crno-belo i kolor 200,00 din.
- do formata A4, 600 dpi crno-belo i kolor 300,00 din.
- do formata A3, 300 dpi crno-belo i kolor 350,00 din.
- do formata A3, 600 dpi crno-belo i kolor 500,00 din.
- do formata A2, 300 dpi crno-belo i kolor 500,00 din.
- do formata A0, 300 dpi crno-belo i kolor 750,00 din.

2. Snimanje podataka CD i DVD, stopa poreza 20%

- usluga snimanja na CD 150,00 din.

3. Štampanje, stopa poreza 20%

- Laserska štampa

- format A4 (5% tekst) crno-belo 15,00 din.
- format A4 (50% foto) crno-belo 30,00 din.
- format A3 (5% tekst) crno-belo 30,00 din.
- format A3 (50% foto) crno-belo 60,00 din.

-Ink-jet kolor štampa (cena je određena za štampu na rolni širine 1070 mm (125 g) u dužini 250 mm):

4. Snimanje - skeniranje arhivske građe za objavljivanje i javno prikazivanje, stopa poreza 20%

- za objavljivanje i javno prikazivanje u crno-beloj tehnici (po strani) 600,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje u crno-beloj tehnici na koricama, omotima i naslovnoj strani 1.200,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje u kolor tehnici 1.200,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje u kolor tehnici na koricama, omotima i naslovnoj strani 2.400,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje na plakatima, razglednicama i kalendarima i sl. u crno-beloj tehnici 2.000,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje na plakatima, razglednicama i kalendarima i sl. u kolor tehnici 4.000,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje za potrebe televizije, filma, video zapisa u naučno-obrazovne svrhe 4.000,00 din.
- sravnjivanje i overa prepisa (prepisi se rade samo za dokumente 20. veka) po strani 700,00 din.

5. Mikrofilmovanje, stopa poreza 20%

- mikrofilmovanje crno-belog snimka na 35 mm filmu na rolni do 1200 snimaka 35.000,00 din.
- za mikrofilmovanje arhivske građe na 35 mm filmu po svakom sledećem snimku 30,00 din.
- skeniranje sa mikrofilma u rezoluciji do 200 dpi – po skenu 30,00 din.
- štampanje kopije sa mikrofilma A4 30,00 din.
- štampanje kopije sa mikrofilma A3 60,00 din.

6. Fotokopiranje, stopa poreza 20%

format A/4 17,00 din.
format A/4 preko 50 strana 15,00 din.
format A/3 35,00 din.
format A/3 preko 50 strana 30,00 din.
format A/2 150,00 din.
format A/1 250,00 din.
format A/0 450,00 din.
format B/1 300,00 din.
format B/0 600,00 din.

Kopiranje planova sa tamne podloge je duplo skuplje u odnosu na standardnu cenu.


 CENOVNIK PUBLIKACIJA, stopa poreza 8%:

- katalog Vekovi Beograda engleski 750,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu I tom 690,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu II tom 690,00 din.
- Moderna srpska država –Hronologija 1804-2004. 6.000,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu III tom 690,00 din.

komplet I+II+III+IV+V+VI Živeti u Beogradu 3.900,00 din.

- katalog Vekovi Beograda engleski 750,00 din.
- knjiga Akademsko pevačko društvo Obilić 1884-1941. 850,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu IV tom 690,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu V tom 800,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu VI tom 900,00 din.
- monografija Milorad Mišković – umetnost i duh igre 1.800,00 din.
- knjiga Logor Banjica I i II tom 4.000,00 din.
- knjiga Logor Banjica - I tom 2.100,00 din.
- knjiga Logor Banjica - II tom 2.100,00 din.
- knjiga Logor Banjica – logoraši 1941-1944,  englesko izdanje uvodne studije 900,00 din.

Gore navedene cene su izražene u bruto iznosu u kojem je sadržan i iznos PDV-a.
Cene publikacija iz ovog Cenovnika menjaju se u skladu sa rastom indeksa potrošačkih cena i važe od 04. maja 2015. godine.
Arhiv može poklanjati određeni broj svojih publikacija drugim arhivskih ustanovama, muzejima, bibliotekama, zavodima za zaštitu spomenika kulture, poslovnim partnerima i prijateljima Arhiva i drugim asocijacijama iz oblasti zaštite kulturnih dobara na način i po dogovoru, a bez primene odredaba ovog cenovnika, ali je u obavezi da uvek plati PDV kod svakog takvog poklona.

Ostale usluge koje nisu navedene ovim Cenovnikom, a vrši ih Istorijski arhiv Beograda, kalkulisaće se konkretno kod svake ponude, zavisno od trenutnih cena materijala koji se za te usluge koristi, potrebne radne snage i ostalih troškova.


Arhiv može vršiti usluge drugim arhivskih ustanovama, muzejima, bibliotekama, zavodima za zaštitu spomenika kulture i drugim asocijacijama iz oblasti zaštite kulturnih dobara na način i po dogovoru, a bez primene odredaba ovog cenovnika.
Cene za institucije kulture iz prethodnog stava ne mogu biti niže od 50% od cene za ostale korisnike.

Cene usluga iz ovog Cenovnika menjaju se u skladu sa rastom indeksa potrošačkih cena i važe od 04. maja 2015. godine.

* Oslobađanje plaćanja Poreza na dodatu vrednost na osnovu člana 25. Stav 14 Zakona o PDV-u (Službeni Glasnik RS br. 84/2004, 86/2004, 61/2005 , 61/2007 i 93/2012)