Biblioteka Istorijskog arhiva Beograda raspolaže bogatim i raznovrsnim knjižnim fondom od oko 34.000 bibliotečkih jedinica i zauzima značajno mesto u radu Arhiva.

Spada u red specijalnih biblioteka zatvorenog tipa.

Ono što čini biblioteku specijalnom jeste komplementarnost knjižnog fonda u odnosu na arhivsku građu koju Arhiv poseduje. Knjižni fond biblioteke Istorijskog arhiva Beograda obuhvata: publikovanu arhivsku građu i informativna sredstva o arhivskoj građi; dela iz opšte i nacionalne istorije; publikacije o istorijskom, političkom i kulturnom razvoju Beograda; jubilarna izdanja; spomenice pojedinih ustanova i događaja, monografije.

Pored bogate referensne zbirke, značajan deo bibliotečkog fonda čine zakoni i propisi objavljeni na području Beograda i šire; proglasi i oglasi upravnih organa; statuti ustanova, preduzeća i organizacija s područja Beograda kao i Republike Srbije; poslovni i statistički izveštaji; adresari i imenici, izložbeni katalozi raznih kulturnih institucija.

Od serijskih publikacija zastupljeni su: časopisi, dnevni i službeni listovi; zbornici, godišnjaci i radovi akademija, fakulteta i instituta; biografska i bibliografska izdanja; letopisi, kalendari.

Osnovna informaciona sredstva su katalozi elektronski i lisni (autorski i predmetni). Pored navedenih, urađeni su i katalozi za pojedine bibliotečke celine. Imajući u vidu potrebe istraživača i stručnih radnika Arhiva formiran je i analitički katalog časopisa Beogradske opštinske novine i Godišnjak grada Beograda koji predstavljaju važan izvor podataka u proučavanju kulturne istorije Beograda.

Kao kulturno dobro od posebne važnosti izdvaja se Fond stare i retke knjige i Biblioteka Zemunskog magistrata iz 18. veka.

U skladu sa Zakonom o staroj i retkoj bibliotečkoj građi, započet je proces digitalizacije najvrednijih retkih publikacija.

Biblioteka neguje dugogodišnju međuinstitucionalnu saradnju i razmenu sa kulturnim ustanovama u Beogradu kao i sa mnogim gradovima u Srbiji, čime se postiže sukcesivno i redovno praćenje novih izdanja, a time i uvećavanje knjižnog fonda IAB-a.

Bibliotečki fond Istorijskog arhiva Beograda dostupan je korisnicima u Čitaonici svakog radnog dana od 8 do 16 časova.